Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacje z Gminy

26-03-2020

Koronawirus: Apel Policji

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Apel Policji
W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dziś i jutro, ale przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych.
 
25-03-2020

Burmistrz dziękuje mieszkańcom

Ilustracja do informacji: Burmistrz dziękuje mieszkańcom
Po zaostrzeniu przepisów, których celem jest powstrzymanie epidemii koronawirusa, place zabaw, siłownie i bulwary nad Obrą opustoszały. Zdecydowana większość mieszkańców stosuje się do zaleceń Służb i Instytucji, odpowiedzialnych za nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 

- Międzyrzeczanie kolejny raz udowodnili, że są odpowiedzialni i zdyscyplinowani. Serdecznie wszystkim za to dziękuję i proszę o przestrzeganie przepisów. Razem powstrzymamy epidemię, a potem także jej negatywne skutki – mówi Burmistrz Remigiusz Lorenz. 
25-03-2020

Uwaga: Sesja Rady Miejskiej została odwołana!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Sesja Rady Miejskiej została odwołana!
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Katarzyna Budych odwołała planowaną na wtorek, 31 marca, sesję Rady Miejskiej.
 
 
25-03-2020

Koronawirus: Uwaga, zmiana godzin pracy poczty

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Uwaga, zmiana godzin pracy poczty
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zmieniły się godziny pracy poczty przy ul. Mieszka I. W dni pracujące, od poniedziałku do piątku, placówka czynna jest od godz. 8.00 do 14.00, natomiast w soboty od godz. 8.00 do 11.00.
 
 
Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, przy poszczególnych okienkach przebywać może tylko jedna osoba. Dlatego pozostali klienci czekają w kolejce na zewnątrz budynku.
 
23-03-2020

Koronawirus: Apel Burmistrza – Zostańcie w domach!

Ilustracja do informacji:  Koronawirus: Apel Burmistrza – Zostańcie w domach!
 
W związku z rozprzestrzeniającą się w kraju i regionie epidemią koronawirusa Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz apeluje do mieszkańców o niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby oraz stosowanie się do zaleceń Służb i Instytucji, odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

 
- Musimy się zmierzyć z tym problemem na różnych płaszczyznach. Naszym orężem w walce z epidemią niech będzie odpowiedzialność oraz troska o siebie i innych. Pozostajemy w stałym kontakcie  z Instytucjami, które koordynują walkę z koronawirusem i działamy zgodnie z ich wytycznymi – informuje R. Lorenz.
 
23-03-2020

Koronawirus: Ważna informacja!

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Ważna informacja!
 
Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa hala sportowo-widowiskowa, pływalnia Kasztelanka oraz boisko Orlik przy hali będą zamknięte co najmniej do 10 kwietnia
20-03-2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT BURMISTRZA
Władze  Gminy Międzyrzecz w miarę swoich możliwości i kompetencji rozważają wprowadzenie ulg i udogodnień, których celem jest wsparcie miejscowych przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy.
 
 
 
Epidemia koronawirusa uderzyła nie tylko w branżę gastronomiczną, ale także w obsługę ruchu turystycznego, przewoźników i wiele innych dziedzin życia gospodarczego. Dlatego w przypadku podmiotów, mających problem z terminową realizacją zobowiązań podatkowych, proponujemy rozważenie możliwości złożenia wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.
 
Stosowne regulacje w tym zakresie zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 
W myśl powołanego przepisu, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
 
1/ odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2/ odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
3/ umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić na indywidualny wniosek podatnika w ramach pomocy de minimis.
 
Jednocześnie informujemy, że oczekujemy na rozwiązania systemowe w tym zakresie, które mają zostać wprowadzone dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii koronawirusa. O tych rozwiązaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.
 
 
Burmistrz Międzyrzecza       
Remigiusz Lorenz
 
19-03-2020

Komunikat Burmistrza Międzyrzecza w sprawie zamknięcia obiektów gminnych

Ilustracja do informacji: Komunikat Burmistrza Międzyrzecza w sprawie zamknięcia obiektów gminnych
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) na podstawie zarządzenia 32/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 18 marca 2020 r. zamykam do odwołania: sale wiejskie, świetlico-siłownie wiejskie, oraz place zabawi i siłownie plenerowe na terenie Gminy Międzyrzecz.
 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz za pośrednictwem Facebooka Urzędu Miejskiego, a także tablic informacyjnych znajdujących się przy ww. obiektach.
                                                                                     Burmistrz Międzyrzecza
                                                                                        Remigiusz Lorenz
 
 
19-03-2020

Koronawirus: Dzieci uczą rodziców

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Dzieci uczą rodziców
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
 
 W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
 
Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.
 
 
18-03-2020

Koronawirus: Komunikat szpitala w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji:  Koronawirus: Komunikat szpitala w Międzyrzeczu
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM PACJENCI PRZED WEJŚCIEM DO SZPITALA NA UMÓWIONĄ TELEFONICZNIE WIZYTĘ MAJĄ OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ NA   KONSULTACJĘ, KTÓRA ODBYWA SIĘ W NAMIOCIE PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU LECZNICY. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE JEDYNYM WEJŚCIEM DO SZPITALA JEST WEJŚCIE "B " (ROZSUWANE AUTOMATYCZNIE DRZWI) OD ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 35.
 
 
!! UWAGA !!
Od dnia 17.03.2020r., w ograniczonym zakresie pracują poradnie (kontakt pod numerem telefonu 504 232 193) :
ortopedyczna,
chirurgiczna,
ginekologiczna – położnicza,
onkologiczna,
 
REJESTRACJA DO PORADNI TYLKO TELEFONICZNA POD NR TELEFONU: 95 742 82 82
 
Gabinet POZ – Nocnej i Świątecznej Opieki oraz Izba Przyjęć– zostały przeniesione do gabinetu nr 31 tj. Poradni Pulmonologicznej – niski parter Szpitala
telefon kontaktowy
lekarz 504 231 614
pielęgniarka 504 231 691
 
SOR- nagłe przypadki nr telefonu  504 231 959
 
Planowe badania w pracowniach diagnostycznych  (RTG, TK, USG, EKG, poradnia endoskopowa pracownia badań czynnościowych) oraz wszystkie planowe zabiegi operacyjne zostają odwołane.
 
dyżurka lekarska chirurgiczna 95 742 82 13
dyżurka lekarska ortopedyczna 95 742 83 15
1 2 3 4 5