Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Unijna dotacja na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Ilustracja do informacji: Unijna dotacja na uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Gmina Międzyrzecz dostała ponad 9 mln. 800 tys. zł na uzbrojenie terenów przemysłowych w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym II. 

Przebudowa drogi gminnej w Kaławie

Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi gminnej w Kaławie
Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Kaława koło Międzyrzecza. Umowa o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
 

Koniec z dziurami i kałużami. Gruntowa droga zostanie utwardzona i wylana asfaltem!

Ilustracja do informacji: Koniec z dziurami i kałużami. Gruntowa droga zostanie utwardzona i wylana asfaltem!
W Kaławie pod Międzyrzeczem trwa remont lokalnej drogi. Mieszkańcy czekali na to od wielu lat.
 
Remontowany odcinek ma 440 m. długości. Łączy dawną drogę krajową nr 3 ze stawem przeciwpożarowym. Biegnie równolegle do drogi powiatowej z Kaławy do Pniewa i Wysokiej. Znajdują się przy nim gospodarstwa, a także kościół, szkoła i sąsiadujące z nią boisko wielofunkcyjne. Obecnie jest zablokowany ze względu na roboty drogowe, ale już 30 sierpnia kierowcy będą jeździć po równej i gładkiej jak stół asfaltowej „kołderce”.
 
Mieszkańcy czekali na remont od wielu lat. Do tej pory niszczyli swoje samochody na poszatkowanej dziurami gruntowej nawierzchni, a w dodatku po deszczach woda spływała z drogi na pobliskie boisko i zalewała jego sztuczną nawierzchnię.
 
Droga została już wykorytowana. Niebawem zostanie utwardzona i pokryta asfaltem. To jednak nie wszystko. Powstanie przy niej chodnik dla pieszych, projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
 
 
Gmina zapłaci za remont 2 mln. 340 tys. zł. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że remont jest możliwy dzięki dotacji wynoszącej 1 mln. 237 tys. zł, którą gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Burmistrz podkreśla, że podobna inwestycja jest realizowana także w Wyszanowie, gdzie remontowany jest odcinek gminnej drogi z centrum wsi na cmentarz. – Inwestujemy zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Jednym z priorytetów gminy są właśnie remonty dróg – zapewnia Remigiusz Lorenz.

Informacja dla mieszkańców. Mobilny Punkt Informacyjny w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców. Mobilny Punkt Informacyjny w Międzyrzeczu
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zapraszają na bezpłatne konsultacje. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistą na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój. Dla organizacji pozarządowych i gmin to szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie ich projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć.
 
Konsultacje odbędą się 25 czerwca 2019 r.:
 
  • w godz. od 9.00 do 11.30 w budynku Urzędu Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4;
  • w godz. od 12.00 do 14.30 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13b.
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji:
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi~@~lubuskie~.~pl

Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Gmina Międzyrzecz obecnie prowadzi 3 inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020. Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu oraz Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Te dwa projekty, mają na celu poprawę powietrza na terenie Gminy poprzez zminimalizowanie zużycia energii dzięki ocieplaniu ścian zewnętrznych, wymianie okien drewnianych oraz drzwi wejściowych do budynków, modernizacji systemów grzewczych a co najważniejsze na dachach budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Gmachy szkolne uzyskają także nową elewację.
Całkowita wartość projektu pn.: ”Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu” wynosi 1 834 860,00 PLN, natomiast projektu pn.” Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu” wynosi 1 816 173,00 PLN. Przewidywane zakończenie prac budowlanych w SP 3 30.08.2018 r. natomiast w Gimnazjum nr 2 30.09.2018 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu

Kolejnym znaczącym dla mieszkańców Gminy projektem jest Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego. Poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 mieszkańcy Gminy doczekają się kolejnego Przedszkola. Nowo wybudowany oddział przedszkolny będzie dedykowany grupie dzieci w wieku od 3- 6 lat. Termin zakończenia prac to 30.08.2018 r. Dzieci będą mogły skorzystać z nowego przedszkola już od września br. Całkowita wartość projektu to 3 916 832,52 PLN.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Budowa placu zabaw i urządzenie siłowni plenerowej w m. Kęszyca Leśna gmina Międzyrzecz

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Międzyrzecz

Przebudowa drogi gminnej nr 003532F

Gmina Międzyrzecz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 – Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Gminy Międzyrzecz poprzez rozbudowę szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Międzyrzecz. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz. Do celów szczegółowych ściśle powiązanych z celem głównym należy: stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla dzieci z Gminy Międzyrzecz; wyrównanie szans rozwojowych dzieci z Gminy Międzyrzecz; zapewnienie racjonalnych możliwości rozwojowych uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 160 311,66 PLN
Całkowita wartość projektu: 3 916 832,52 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 333 219,36 PLN
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020
Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”
Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”
Poddziałanie 9.3.1. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

1 2 3 4 5 6