Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki

24-08-2018

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki

 
Przedmiotem projektu pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki  jest poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze miasta i powiatu międzyrzeckiego poprzez: -zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w Międzyrzeczu, poprzez utworzenie na obszarze gminy 80 nowych miejsc -rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 168 dzieci (83 dziewczynki) -doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 31 nauczycieli z przedszkoli objętych wsparciem. Cel zostanie osiągnięty w okresie: XI.2017 - VIII.2018 r. Zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane w zakresie stwierdzonych deficytów oraz w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Kursy zawodowe dla nauczycieli obejmą wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu TIK w pracy nauczyciela, emisję głosu oraz zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i będą prowadziły do rozwijania kompetencji/kwalifikacji dydaktycznych. Wszystkie działania w projekcie na podstawie diagnozy dokonanej przez każdą placówkę i zatwierdzoną przez organ prowadzący oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczestników projektu. Dzięki realizacji projektu zminimalizowany zostanie problem dostępności do miejsc przedszkolnych na obszarze gminy Międzyrzecz oraz problem dostępności do miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu międzyrzeckiego w woj. lubuskim.
 
W dniu 17.07.2018 r. Burmistrz Międzyrzecza podpisał Umowę nr RPLB.08.01.01-08-0033/17-00 o dofinansowanie projektu z kwotą dofinansowania 1.264.817,89 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.