Komunikaty

Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej planowanej inwestycji koło wsi Rojewo

Dodano: 25.11.2020
W związku z artykułem, który opublikowany został w dniu 24 listopada 2020 r. w przestrzeni publicznej (w internecie) informujemy, że wyżej wymieniona publikacja zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które wprowadzają odbiorców w błąd i godzą w dobre imię gminy.
 
 
- Po pierwsze: Autor publikacji pisze:  „władze Międzyrzecza wydały pozytywną decyzję na budowę kopalni kruszywa w niedużej odległości od jeziora”, co sugeruje, że władze Międzyrzecza wyraziły zgodę na budowę kopalni. Tymczasem gmina Międzyrzecz wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzję środowiskową), która nie jest tożsama z pozwoleniem na budowę kopalni i eksploatację żwiru.
- Zgodnie z przepisami, przed wydaniem decyzji środowiskowej władze Międzyrzecza przesłały wniosek inwestora właściwym organom: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i spółce Wody Polskie. Oba organy uznały, że dane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziałowywania na środowisko. Dlatego gmina musiała wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Gdyby tego nie zrobiła, inwestor mógłby pozwać gminę do sądu.
- Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? W jej uzasadnieniu czytamy, „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych i nie może wywołać skutku w postaci jakichkolwiek zmian w środowisku. Służy ona jedynie ocenie, czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Uooś. Fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być bowiem oceniany jako okoliczność wyrządzająca szkodę dla środowiska lub powodująca trudne do odwrócenia skutki”.
- Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu przez inwestora koncesji na eksploatację żwiru. W tym przypadku właściwym organem do wydania takiej decyzji jest marszałek woj. lubuskiego, a nie gmina.
 
Po drugie: Autor ilustruje publikację  mapą, na której błędnie zaznaczył lokalizację ewentualnej kopalni – kolejny raz wprowadzając Czytelników w błąd.  Wskazał na działkę 258/23, tymczasem decyzja środowiskowa dotyczy innego terenu: działek w obrębie geodezyjnym wsi Rojewo o numerach 13/10, 15/5 i 15/6 oraz sąsiadującej z nimi działki 252/6 w obrębie geodezyjnym wsi Kalsko.
 
Po trzecie: Autor publikacji pisze „niezrozumiałe jest podejście burmistrza Międzyrzecza, który tak beztrosko podszedł do tego typu inwestycji”. Autor nie wykazał jednak w rzetelny sposób rzekomej „beztroski” burmistrza i nie poparł tego żadnymi faktami. Na czym więc polega „beztroskie podejście burmistrza”? Na rzetelnym wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu przepisów?
 
Po czwarte: Autor publikacji pisze „Przecież w tak kontrowersyjnej sprawie niezbędna jest duża ostrożność, bo przecież wiadomo jakie zagrożenia niesie taka kopalnia. Skąd taki brak konsekwencji? Z jednej strony pozorowanie troski o jezioro Głębokie, a z drugiej strony sprowadzanie na jezioro zagrożenia”.
Na jakiej podstawie Autor publikacji oskarża władze o „sprowadzenie na jezioro zagrożenia”. Czy dysponuje wiarygodnymi ekspertyzami, uzasadniającymi takie oskarżenie?
 
Po piąte: Autor publikacji pisze: „kiedy odbyły się jakiekolwiek konsultacje społeczne w powyższej sprawie? Zapewne władzy są one niepotrzebne i być może ustawa nie przewiduje przy tego typu inwestycji konsultacji, niemniej dobry obyczaj wypadałoby uszanować”.
Gmina wydaje od kilku do kilkunastu decyzji środowiskowych rocznie. W takich przypadkach – zgodnie z przepisami – formą konsultacji są wywieszane w danych miejscowościach informacje o planowanych inwestycjach, z czego we wszystkich przypadkach gmina wywiązuje się w należyty sposób. Informacje te są także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy. W tym konkretnym przypadku, przed wydaniem decyzji w ratuszu odbyło się spotkanie  przedstawicieli sołectwa-mieszkańców, inwestora, planistów i urzędników.
 
Reasumując: Liczne błędy i nieprawdziwe informacje zawarte w w/w artykule dowodzą, że jego Autor nie wykazał się należytą starannością dziennikarską, czego wymagają od wszystkich dziennikarzy stosowne przepisy (Rozdział Drugi, Artykuł 12. Punkt 1. ustawy Prawo Prasowe). Przygotowując inkryminowany artykuł nie poprosił bowiem gminy o wyjaśnienia, ani o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Publikacja wprowadza w błąd odbiorów oraz w  nierzetelny sposób przedstawia działania władz gminy i godzi w ich dobre imię.
Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Gmina Miedzyrzecz – Strona główna

Aktualności

25-11-2020

Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej...

Ilustracja do informacji: Oświadczenie Gminy Międzyrzecz w sprawie nierzetelnej publikacji dotyczącej planowanej inwestycji koło wsi Rojewo

W związku z artykułem, który opublikowany został w dniu 24 listopada 2020 r. w przestrzeni publicznej (w internecie) informujemy, że wyżej wymieniona...

czytaj dalej

23-11-2020

Uwaga: Konsultacje społeczne

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy...

czytaj dalej

23-11-2020

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej

We wtorek, 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja przeprowadzona zostanie zdalnie....

czytaj dalej