Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Program "Czyste Powietrze"

14-11-2020

Ruszyła druga edycja programu „Czyste Powietrze”

Ilustracja do informacji: Ruszyła druga edycja programu „Czyste Powietrze”
21 października rozpoczął się nabór wniosków do drugiej części programu „Czyste powietrze”, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.
 
 
Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”.
„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – mówi szef resortu klimatu i środowiska.
 
Przydatna pomoc
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.
 
Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.
 
NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie to narzędzie dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów. Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, na bazie dotychczasowej strony (www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tylko część urządzeń kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”, która jest widoczna w okresie przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się nowej listy ZUM.
 
Wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców naszej gminy.
Zaświadczenia o dochodach dla mieszkańców gminy Międzyrzecz wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. W razie pytań dotyczących wydania takich zaświadczeń prosimy dzwonić pod numer tel. 95 742 78 27.
18-05-2020

Dotacje z programu Czyste Powietrze

Ilustracja do informacji: Dotacje z programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza ważną informację dla mieszkańców województwa lubuskiego chcących pozyskać środki finansowe na wymianę źródła ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne.
 
 
 
Od dzisiaj rządowy Program Czyste Powietrze rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o nowe zasady -  dotacje są przyznawane na prostszych warunkach a czas rozpatrywania wniosków został skrócony. Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę.
 
W załączeniu przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji o Programie.
 
Więcej informacji:  <https://czystepowietrze.gov.pl/>
 
22-11-2019

Informacje o programie "Czyste Powietrze"

Ilustracja do informacji: Informacje o programie "Czyste Powietrze"
Program „Czyste Powietrze”.
 
 
 
 
 
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:
 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 
Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:
 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
 
Dla kogo?
Program adresowany jest do:
 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
 
Dofinansowanie
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:
 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki
 
Co obejmuje dofinansowanie?
W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 
 
Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 
Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
 
Wnioski składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11
tel. 68 419-69-00
 
Szczegółowe informacje, w tym film instruktażowy jak wypełnić wniosek poniżej: