Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Program "Czyste Powietrze"

18-05-2020

Dotacje z programu Czyste Powietrze

Ilustracja do informacji: Dotacje z programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza ważną informację dla mieszkańców województwa lubuskiego chcących pozyskać środki finansowe na wymianę źródła ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne.
 
 
 
Od dzisiaj rządowy Program Czyste Powietrze rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o nowe zasady -  dotacje są przyznawane na prostszych warunkach a czas rozpatrywania wniosków został skrócony. Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę.
 
W załączeniu przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji o Programie.
 
Więcej informacji:  <https://czystepowietrze.gov.pl/>
 
22-11-2019

Informacje o programie "Czyste Powietrze"

Ilustracja do informacji: Informacje o programie "Czyste Powietrze"
Program „Czyste Powietrze”.
 
 
 
 
 
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:
 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 
Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:
 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
 
Dla kogo?
Program adresowany jest do:
 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
 
Dofinansowanie
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:
 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki
 
Co obejmuje dofinansowanie?
W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 
 
Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 
Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
 
Wnioski składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11
tel. 68 419-69-00
 
Szczegółowe informacje, w tym film instruktażowy jak wypełnić wniosek poniżej: