Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Przetargi

12-09-2023

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 799/55 o pow. 0,0619 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00022003/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 130.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 105.691,06 zł, podatek VAT (23%) 24.308,94 zł
Wysokość wadium: 13.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem osobno należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 12 października 2023 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu), w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 12 września 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.

 
10-07-2023

Uwaga, przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga, przetarg!
Wyciąg z o ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:  nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej, obręb 0001 Międzyrzecz, złożonej z działek nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
W zapisach mpzp działka znajduje się w strefie MW2 – tereny zabudowy wielorodzinnej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 1.083.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 880.487,80 zł, podatek VAT (23%) 202.512,20 zł
Wysokość wadium: 110.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. o godz. 12:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 13 września 2023 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 11 lipca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. www.miedzyrzec.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
06-04-2023

Uwaga przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga przetarg!
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej, obręb 0001 Międzyrzecz, złożonej z działek nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu. W zapisach mpzp działka znajduje się w strefie MW2 – tereny zabudowy wielorodzinnej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 1.083.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 880.487,80 zł, podatek VAT (23%) 202.512,20 zł
Wysokość wadium: 110.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 07 czerwca 2023 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 06 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
06-04-2023

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3, obręb 0002 Międzyrzecz o pow. 2,7495 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00053093/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu. W zapisach mpzp działka znajduje się w strefie P2 – z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i magazyny.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 2.200.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 1.788.617,89 zł, podatek VAT (23%) 411.382,11 zł
Wysokość wadium: 220.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
Do dnia 07 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłacić wadium w podanej wysokości na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.– liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 06 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
29-03-2023

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 
 
1. Nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/34 o pow. 0,1386 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 325.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 264.227,64 zł, podatek VAT (23%) 60.772,36 zł
Wysokość wadium: 33.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
2. Nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/35 o pow. 0,1256 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 282.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 229.268,29 zł, podatek VAT (23%) 52.731,71 zł
Wysokość wadium: 29.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2023 r. o godz. 10:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
3. Nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/36 o pow. 0,1295 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 291.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 236.585,37 zł, podatek VAT (23%) 54.414,63 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
4. Nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/48 o pow. 0,1389 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00045797/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 291.690,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 237.146,34 zł, podatek VAT (23%) 54.543,66 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
5. Nnieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/66 o pow. 0,1362 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 328.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 266.666,67 zł, podatek VAT (23%) 61.333,33 zł
Wysokość wadium: 33.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
6. Nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/67 o pow. 0,1156 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 271.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 220.325,20 zł, podatek VAT (23%) 50.674,80 zł
Wysokość wadium: 28.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
7. Nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/68 o pow. 0,1197 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 293.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 238.211,38 zł, podatek VAT (23%) 54.788,62 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem osobno należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 05 maja 2023 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu), w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 29 marca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.
 
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
17-01-2023

Ogłoszenie o przetargach

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargach
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości:
 
1. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/34 o pow. 0,1386 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 325.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 264.227,64 zł, podatek VAT (23%) 60.772,36 zł
Wysokość wadium: 33.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
2. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/35 o pow. 0,1256 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 282.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 229.268,29 zł, podatek VAT (23%) 52.731,71 zł
Wysokość wadium: 29.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
3. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/36 o pow. 0,1295 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 291.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 236.585,37 zł, podatek VAT (23%) 54.414,63 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
4. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/48 o pow. 0,1389 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00045797/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 291.690,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 237.146,34 zł, podatek VAT (23%) 54.543,66 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
5. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/66 o pow. 0,1362 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 328.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 266.666,67 zł, podatek VAT (23%) 61.333,33 zł
Wysokość wadium: 33.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2023 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
6. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/67 o pow. 0,1156 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 271.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 220.325,20 zł, podatek VAT (23%) 50.674,80 zł
Wysokość wadium: 28.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2023 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
7. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/68 o pow. 0,1197 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 293.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 238.211,38 zł, podatek VAT (23%) 54.788,62 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
8. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/69 o pow. 0,1230 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00045797/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 296.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 240.650,41 zł, podatek VAT (23%) 55.349,59 zł
Wysokość wadium: 30.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2023 r. o godz. 10:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
9. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Alfa Kowalskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 675/70 o pow. 0,1263 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00045797/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 304.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 247.154,47 zł, podatek VAT (23%) 56.845,53 zł
Wysokość wadium: 31.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2023 r. o godz. 11:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem osobno należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 23 lutego 2023 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu), w tytule przelewu należy podać nr działki, której kupnem jest się zainteresowanym oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 17 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
09-01-2023

Informacja o przetargach

Ilustracja do informacji: Informacja o przetargach
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż:
 
Lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 124C w Bukowcu, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 136.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 4.640,20 zł, Cena lokalu: 131.359,80 zł
Wysokość wadium: 14.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 67 w Wyszanowie, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 14/100 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 307/9 o pow. 0,1549 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00029709/9
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 155.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 14.234,30 zł, Cena lokalu: 140.765,70 zł
Wysokość wadium: 16.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 11:45 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Lokalu usługowego nr 1u położonego w budynku nr 28a w m. Kursko, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 2548/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 449/3 o pow. 0,0962 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00045293/7
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 90.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu: 27.877,63 zł, Cena lokalu: 62.122,37 zł
Wysokość wadium: 9.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 12:30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości  należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 10 lutego 2023 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nazwę nieruchomości objętej sprzedażą oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostały w dniu 09 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl, Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
29-09-2022

Szukasz działki pod zabudowę usługową? Mamy dla Ciebie ofertę!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki pod zabudowę usługową? Mamy dla Ciebie ofertę!
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 507/9 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz – ul. Krasińskiego o pow. 0,0112 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020045/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Sposób zagospodarowania: pod zabudowę usługową.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 16.000,00 zł
Kwota wadium: 1.600,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter). Wadium w podanej wysokości  należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 04 listopada 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
10-08-2022

Uwaga przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga przetarg!
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 124C w Bukowcu,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 170.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 5.800,25 zł, Cena lokalu: 164.199,75 zł
 
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 września 2022 r.liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Bukowiec 124C/3-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 10 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl, Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
13-06-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 124C w Bukowcu,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 128/74 o pow. 0,2285 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr  GW1M/00022554/8.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 170.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu: 5.800,25 zł, Cena lokalu: 164.199,75 zł
 
Wysokość wadium: 17.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości na każdą z ww. nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 lipca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać „Bukowiec 124C/3-lokal mieszkalny -wadium” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 13 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl,
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
1 2 3 4 5 6