Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Program "Moja Woda"

06-07-2020

Program „Moja Woda” – można składać wnioski na przydomową retencję

Ilustracja do informacji: Program „Moja Woda” – można składać wnioski na przydomową retencję
W środę, 1 lipca, ruszył nabór wniosków do nowego programu „Moja Woda”. Jeśli myślisz poważnie o oszczędzaniu wody i o jej efektywnym wykorzystaniu powinieneś zainteresować się tą formą dofinansowania.
 
Na co możesz otrzymać dofinasowanie?
Wsparciem zostaną objęte inwestycje które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Wysokość wsparcia
 
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.
 
Kto może starać się o dofinansowanie?
 
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 
Sposób składania wniosku:
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:
  • elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta);
  • papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Kontakt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
 
Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34
Sekretariat – tel. 68 419 69 00
Infolinia – tel. 68 419 69 49
 
Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta (https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/) po
założeniu konta  i zalogowaniu w MENU, zakładka PROGRAMY I KONKURSY
 
Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.