Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Międzyrzecz poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

19-02-2024

Dane Gminy i mieszkańców jeszcze bezpieczniejsze

Ilustracja do informacji: Dane Gminy i mieszkańców jeszcze bezpieczniejsze
Gmina Międzyrzecz inwestuje w cyberbezpieczeństwo informacji. W piątek 9 lutego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy opublikowała kolejną listę rankingową z informacją dotyczącą samorządów, którym przyznano dotację w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wśród Gmin wybranych do dofinansowania nie zabrakło oczywiście naszej.

Na podniesienie standardu bezpieczeństwa informacji nasz samorząd pozyskał ponad 690 tys. zł. Pozwoli nam to, przy uwzględnieniu wkładu własnego, zrealizować potężny projekt w zakresie cyberbezpieczeństwa na kwotę przeszło 900 tys. zł.

Pieniądze te pozwolą w jeszcze wyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo systemów i danych, którymi zarządza Gmina. Należy pamiętać, iż zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, jest w dzisiejszych czasach, jednym z priorytetów skutecznego działania samorządu i my jako samorząd podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie, ponieważ bezpieczeństwo tych danych, to także bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

W ramach projektu zakupiony zostanie dodatkowy serwer pozwalający na backup danych wraz z urządzeniem UPS. Zainwestujemy także w zakup zarządzalnych przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych. Co ważniejsze naszym projektem zostanie objęty nie tylko sam Urząd, ale także nasze jednostki organizacyjne, czyli Gminny Zespół Oświaty, wszystkie szkoły podstawowe, Środowiskowy Dom Samopomocy, OPS, Zakład Gospodarki Lokalowej oraz MOSiW.
Realizacja tego projektu to jednak nie tylko inwestycja w sprzęt, ale także i w wiedzę oraz umiejętności pracowników. Niebezpieczne incydenty w cyberprzestrzeni mają często aspekt czysto ludzki, dlatego tak ważnym jest, aby każdy pracownik miał pełną świadomość zagrożeń i umiał im skutecznie przeciwdziałać.  
 
 
 
 

Informacje o projekcie

 
 
Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Międzyrzecz poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
  1. Zadanie 1 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez działania w obszarze organizacyjnym.
  2. Zadanie 2 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez działania w obszarze kompetencji.
  3. Zadanie 3 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez działania w obszarze technicznym.
Grupy docelowe:
pracownicy i kadra zarządzająca Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminnego Zespołu Oświaty i szkół podstawowych z terenu gminy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Lokalowej i Międzyrzeckigo Ośrodka Sportu i Wypoczynku.
W sposób pośredni beneficjentami programu są mieszkańcy gminy Międzyrzecz, których dane przechowywane przez Gminę Międzyrzecz i jej jednostki będą bezpieczniejsze.
 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infromacji, ich przechowywania oraz opracowywania. 
Efektem realizacji projektu będzie aktualizacja i uzupełnienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, organizacja szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry, pracowników i działu IT Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, a także zakup środków technicznych takich jak serwry, urządzenia UPS, UTM, AP.
 
Wartość projektu: 912 660,00 zł
Dofinansowanie z UE: 690 060,39 zł
 
 

Plakat informujący o dofinasowaniu