Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

25-02-2021

Uwaga: Informacja dla Mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Informacja dla Mieszkańców!
W piątek, 26 lutego, Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny w godzinach od 7.00 do 11.00. Przepraszamy za utrudnienia.
 
 
22-02-2021

Rusza akcja roznoszenia decyzji podatkowych na 2021 rok

Ilustracja do informacji: Rusza akcja roznoszenia decyzji podatkowych na 2021 rok
 
Sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz operator pocztowy rozpoczęli doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2021.
 
Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców urzędnicy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki lub przyłbice, preparaty do dezynfekcji rąk.
 
Odbiór decyzji trzeba potwierdzić podpisem, stąd też prosimy mieszkańców o przygotowanie własnych długopisów.
W przypadku współwłasności nieruchomości taką samą decyzję otrzyma  każdy ze współwłaścicieli, w tym np. osobno mąż i żona. W takiej sytuacji  należy dokonywać jednej płatności.
Od roku 2021 płatność powinna być dokonywana na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.
 
UWAGA
 
Od roku 2021 ulega również zmianie sposób podpisu decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Na decyzjach tych widnieje mechanicznie odtworzony podpis osoby upoważnionej do jej wydania.
 
Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
22-02-2021

Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz
Do 30 marca można składać wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.
 
Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” przyznawane jest na podstawie uchwały Nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  dnia 19 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2017 r. poz. 1429 i z 2019 r. poz. 317). Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągniecia we wszystkich możliwych dziedzinach rozwoju, popularyzacji wiedzy o gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
 
Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom. Nadanie wyróżnienia może nastąpić również pośmiertnie. Wyróżnienie nadaje Rada Miejska w Międzyrzeczu w drodze uchwały. Wnioski o nadanie wyróżnienia mają prawo złożyć:
 1. Burmistrz Międzyrzecza,
 2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Międzyrzecz,
 3. grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
 4. Komisje Rady Miejskiej.
 
Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca każdego roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Do tej pory tytułem „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” uhonorowani zostali:
 
 1. Ks. Marek Rogeński SAC. – 2018 r.
 2. dr Jan Krajniak – 2019 r.
 3. Andrzej Jan Kaczmarek - 2020 r.
 
 
 
17-02-2021

Razem po unijne dotacje

Ilustracja do informacji: Razem po unijne dotacje
Tworzony przez gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin tzw. Miejski Obszar Funkcjonowania ma być jednym z filarów gospodarczej prosperity regionu. Został ujęty w strategii rozwoju województwa Lubuskie 2030, zaprezentowanej podczas wczorajszej sesji sejmiku. – Dla naszych gmin to szansa na pozyskanie unijnych dotacji i inwestorów – zaznacza Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.
 
Miejski Obszar Funkcjonowania powstaje dzięki porozumieniom, podpisanym w ub.r. przez burmistrzów trzech gmin: Remigiusza Lorenza z Międzyrzecza, Tomasza Sielickiego ze Świebodzina i Dariusza Ejcharta z Sulęcina. – Łączy nas położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych, które są przysłowiowym oknem nie tylko na region i kraj, ale także na całą Europę – mówi R. Lorenz.
 
Burmistrz Międzyrzecza podkreśla znaczenie autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 oraz skrzyżowania tych tras między Międzyrzeczem i Świebodzinem. – To ogromna szansa na rozwój naszych gmin oraz magnes dla ewentualnych inwestorów, którzy szukają np. terenów pod centra logistyczne. W powstającym właśnie Międzyrzeckim Parku Przemysłowym numer dwa czekają na nich działki o łącznej powierzchni ponad stu hektarów  – dodaje.
 
Główne punkty porozumienia dotyczą planowania strategicznego i przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego i wspólnych działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. Pozostałe dotyczą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, a także podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poprawy infrastruktury.
 
W województwie powstają obecnie cztery takie obszary. Zostały ujęte w strategii rozwoju regionu do 2030 r., zaprezentowanej podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego. – To bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, że wspólnie z sąsiadami mamy większe szanse na unijne dotacje na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury. Sprawdza się stara zasada, że razem można więcej. Szczegóły określi ustawa, której projekt ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni – dodaje burmistrz Międzyrzecza.
 
Samorządowcy zgodnie zaznaczają, że Miejskie Obszary Funkcjonowania dla tworzących je samorządów mają być furtką do rządowych i unijnych pieniędzy. Zarząd województwa uznał, że do naszego MOF może ewentualnie przystąpić także gmina Przytoczna – po uprzedniej analizie celowości takiego przedsięwzięcia.  Jej wójt Bartłomiej Kucharyk i R. Lorenz podpisali już list intencyjny w tej sprawie.  
 
Na zdjęciu: Fundamentem MOF jest umowa, podpisana we wrześniu ub.r. przez (od lewej) burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego, burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta.
17-02-2021

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

Ilustracja do informacji: Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos
W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.
 
Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu.
 
Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.
 
Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!
17-02-2021

Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed oblodzeniem
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed oblodzeniem we wszystkich powiatach woj. lubuskiego od godz. 19.00  w środę, 17 lutego, do godz. 8.00 w czwartek, 18 lutego.  

Temperatura minimalna od -2 stopni Celsjusza do 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do – 4 stopni Celsjusza.
16-02-2021

Rocznica zakończenia bohaterskiego zrywu Wielkopolan

Ilustracja do informacji: Rocznica zakończenia bohaterskiego zrywu Wielkopolan
Z okazji 102. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego przedstawiciele wojska i władz miasta złożyli kwiaty przed pomnikiem dowódcy powstańczego zrywu gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Trwające kilka tygodni Powstanie Wielkopolskie zakończył traktat, podpisany 16 lutego 1919 r. w Trewirze. Z okazji 102. rocznicy tego wydarzenia przedstawiciele międzyrzeckiej jednostki wojskowej oraz władz gminy złożyli kwiaty i zapalili znicze przez pomnikiem dowódcy powstania gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, który jest patronem stacjonującej w naszym mieście 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Hołd generałowi oddali m.in. szef sekcji wychowawczej w 17. WBZ mjr Mirosław Janusek oraz zastępcy burmistrza Międzyrzecza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz.
 
- Dowodzonym przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego powstańcom udało się wyprzeć Niemców prawie z całej Wielkopolski. Niestety, po podpisaniu kończącego Pierwszą Wojnę Światową i Powstanie Wielkopolskie  Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 r., do Polski wróciły tylko wschodnie obrzeża ówczesnego powiatu międzyrzeckiego, a jego pozostała część, z Międzyrzeczem na czele, została przyłączona do Republiki Weimarskiej – zaznacza A. Śnieg.
 
16-02-2021

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
W następny wtorek, 23 lutego, o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa udziałów wynoszących 1/2 części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz (projekt nr 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 (projekt nr 11).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 (projekt nr 12).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu wspólnej obsługi szkół, przedszkoli, Zespołu Klubów Dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz oraz nadania statutu temu Zespołowi (projekt nr 13).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Zespole Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu utworzonym przez Gminę Międzyrzecz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat (projekt nr 14).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół (projekt nr 15).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz (projekt nr 16).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Międzyrzecz i zwrotu części tej opłaty (projekt nr 17).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Międzyrzecz i zwrotu tej opłaty (projekt nr 18).
 22. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 24. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 25. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 26. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząc Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
             Katarzyna Budych
16-02-2021

Zaproszenie do udziału w konkursach

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w konkursach
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie serdecznie zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno–Fotograficznym „ZWIERZAKI - SŁODZIAKI” 2021, XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „OKNO”  i  XXIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.
 
 
Wszelkie szczegóły dotyczące imprez organizowanych w MOK  zawarte są w regulaminach konkursów (linki poniżej}
 
 
 
 
15-02-2021

Rekrutacja do projektu Własna firma-start dla młodych

Ilustracja do informacji: Rekrutacja do projektu Własna firma-start dla młodych
Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem  wspólnie z LGD Zielone Światło  realizuje projekt pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
♦ Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 21.12.2021 r. 
♦ Cel główny projektu:  celem projektu „Własna firma – start dla młodych” jest wzrost aktywności zawodowej 70 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie pomocy tj. bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa, własnej firmy oraz wzięcie udziału w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego. Udział w projekcie daje także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres 6- ciu miesięcy. 
♦ Do kogo jest skierowany nasz projekt - grupa docelowa.
Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem:
70 osób (w tym 40 kobiet), mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno –prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczecia udziału w projekcie pozostaja poza rynkiem pracy.
 Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie: 
 • szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podstawowe materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad;
 • jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 osób w kwocie do 23 050,00 zł na 1 –go uczestnika projektu;
 • wsparcie pomostowe do 6 miesięcy dla 70 osób w kwocie do 1 700,00 zł/1 os./1-m-c.
 Kontakt biuro projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, tel. 68 3201355, 603 505 517
Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 530 310 888.
Adres e-mailowy na potrzeby projektu: e-mail
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 226