Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

14-05-2021

Konkurs kulinarny "Bitwa Regionów"

Ilustracja do informacji: Konkurs kulinarny "Bitwa Regionów"
Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów".
 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji  konkursu kulinarnego ,,Bitwa Regionów”. Organizatorem wydarzenia jest KOWR pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
VI edycja „Bitwy Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.
 
Celem przedsięwzięcia  jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
        
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.bitwaregionow.pl.
 
Zapraszamy również do obejrzenia filmu instruktażowego dla Kół Gospodyń Wiejskich mających chęć udziału w konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów" pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=5l3ayuxYSlg).
14-05-2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Ilustracja do informacji: Narodowy Spis Powszechny 2021
Usługa tłumacza języka migowego poprzez aplikację.
 
Certyfikowany tłumacz języka migowego dostępny będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
Dostęp do tłumacza języka migowego w poniższym linku:
 

 
13-05-2021

Ogłoszenie o konkursie

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie
Konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
 
Burmistrz Międzyrzecza zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie koncepcji zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Informacje dotyczące ogłoszenia konkursu dostępne są na stronie:
 
12-05-2021

Projekt Fundacji Civis Polonus i Związku Miast Polskich

Ilustracja do informacji: Projekt Fundacji Civis Polonus i Związku Miast Polskich
Fundacja Civis Polonus i Związek Miast Polskich rozpoczynają realizację projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, który pomoże samorządowcom odpowiedzieć na poniższe pytania.
 
 
A to, jaka ona będzie, w dużej mierze zależy od młodych ludzi, którzy mieszkają na terenie gminy, miasta czy powiatu. Jak sprawić, żeby młodzi ludzie nie planowali wyjazdu z rodzinnych stron, jak tylko skończą edukację? Jak budować w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy, a z drugiej strony, jak włączać ich dialog z włodarzami i uwzględniać ich głos, planując i realizując lokalne polityki? W jakich ważnych sprawach młodzież może być sojusznikiem wójta, burmistrza czy prezydenta?

Badania wskazują, że młodzi w Polsce nie czują się w pełni obywatelami i nie korzystają w wystarczający sposób ze swoich praw. Niemal połowa z nich nie interesuje się sprawami publicznymi oraz uważa, że nie ma wpływu na sprawy swojego miasta. W polskich szkołach brakuje dobrej edukacji obywatelskiej, która w pełni rozwija wiedzę i umiejętności potrzebne świadomym i aktywnym obywatelom. Mamy jednak w naszym kraju wiele organizacji społecznych zajmujących się aktywizacją obywatelską młodzieży i wiele samorządów, które zdają sobie sprawę, jak ważne dla demokracji i dla społeczności lokalnych jest angażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne i wsłuchiwanie się w ich głos. Organizacje społeczne i jednostki samorządu terytorialnego mogą więc budować partnerstwa, których celem byłoby rozbudzanie w młodych zainteresowania sprawami publicznymi i chęci do działania.

Projekt adresowany jest do organizacji społecznych i jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców z województw podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Oferta bezpłatnych działań dla przedstawicieli JST w ramach projektu:
- konferencja online 10 czerwca 2021 roku - opowiemy o korzyściach płynących ze współpracy między organizacjami społecznymi i samorządami; zaprezentujemy także 5 ekspertyz na temat znaczenia młodych ludzi dla tak kluczowych obszarów jak lokalne zmiany demograficzne, finanse samorządów, rozwój lokalny, zielona transformacja na szczeblu samorządowym, edukacja. Ekspertyzy przygotują wysokiej klasy specjaliści i będą one dostępne bezpłatnie dla samorządowców z całej Polski;

- seminaria szkoleniowe na temat tworzenia partnerstw JST-NGO dla organizacji i samorządów w każdym z 5 województw objętych projektem - o korzyściach i płaszczyznach współdziałania oraz formach i zasadach takiego partnerstwa (jesień 2021-wiosna 2022);

- szkolenia dla 8 par organizacji pozarządowych i samorządów, które zechcą zbudować z nami modelowe partnerstwa (2022 rok).

Więcej informacji o projekcie:

Fundacja Civis Polonus: civispolonus.org.pl
Związek Miast Polskich: www.miasta.pl
12-05-2021

Komunikat Zarządu Głównego OSP

Ilustracja do informacji: Komunikat Zarządu Głównego OSP
Trwają konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

 
 
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.
Harmonogram konsultacji:
Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.
Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.
Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
11-05-2021

Sport na Grubo - akcja społeczna skierowana do klubów sportowych

Ilustracja do informacji: Sport na Grubo - akcja społeczna skierowana do klubów sportowych
Wystartowała pierwsza edycja konkursu “Sport Na Grubo”, który ma na celu popularyzację sportu, wyrównywanie dysproporcji oraz aktywizację zawodniczek i zawodników uprawiających sport na każdym poziomie. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody o wartości 15 tys. złotych.
 
Tak demokratycznej akcji popularyzującej sport jeszcze w naszym kraju nie było. Do uczestnictwa zaproszeni są zarówno sportowcy zawodowi, reprezentujący najpopularniejsze dyscypliny, jak i ci, którzy parają się dyscyplinami niszowymi, a sportem zajmują się bardzo hobbystycznie. Poziom rozgrywkowy, na którym występują drużyny również nie ma znaczenia.
 
Piramida, jaką jest polski sport, cechuje się ogromnymi dysproporcjami jeśli chodzi o zainteresowanie fanów i finansowe wsparcie. Tymczasem nie można zapominać, że niezwykle istotne jest zadbanie o cały ekosystem sportowy. Akcja ma zwrócić uwagę na fakt, że choć sportowców na różnym poziomie rozgrywkowym dzielić może wiele, to jedna rzecz, leżąca u podstaw rozgrywek na każdym szczeblu jest niezmienna - pasja do sportu.
 
Chcemy wspierać polski sport, ale co istotne - chcemy dać szansę wszystkim podmiotom bez względu na prezentowany przez nie poziom sportowy. Treningi i odpowiednie warunki do ich przeprowadzania są koniecznością w sięganiu po jak najwyższe cele, ale mamy świadomość, że sponsoring sportowy nie dotrze w każde miejsce. My chcemy stopniowo to zmieniać. Jest to pierwsza edycja naszej akcji, ale w planach mamy już kolejne odsłony - mówi Maciej Akimow, prezes Shark Agency i pomysłodawca akcji.
 
Organizatorem akcji Sport Na Grubo jest portal Gramy Grubo należący do grupy medialnej Shark Agency. Adresatami akcji są wszystkie kluby sportowe funkcjonujące na terenie naszego kraju, zrzeszające zawodników pełnoletnich. Z powodów ustawowych z udziału w konkursie wyłączeni są nieletni uczestnicy.
 
Zadaniem konkursowym jest kreatywne przedstawienie w jaki sposób i w jakich okolicznościach realizują na co dzień swoją pasję do sportu. Prace można nadsyłać w terminie 10.05 - 31.05. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 2.06, a wyniki zostaną zaprezentowane na portalu organizatora i jego profilach w social mediach. Główną nagrodą jest sprzęt sportowy o wartości 10 000 złotych. Przyznanych zostanie również 5 nagród o wartości 1 000 złotych.
 
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie https://gramgrubo.pl/sport-na-grubo/
11-05-2021

Nabór na studia

Ilustracja do informacji: Nabór na studia
Na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie trwa nabór na studia licencjackie i magisterskie na kierunku studiów: Obronność Państwa.
 
 
Wskazane studia od lat cieszą się zainteresowaniem absolwentów szkół ponadpodstawowych.
 
Szczegóły na banerze.
 
11-05-2021

Zarządzenie burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert
Zarządzenie burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017 – 2020 w Gminie Międzyrzecz”, realizowanego w 2021 roku.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/285/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017 – 2020 w Gminie Międzyrzecz” zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/300/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/285/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017 – 2020 w Gminie Międzyrzecz”
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2021 roku.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Formularz oferty na realizację programu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. 1.  W celu przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
            1) Łukasz Ruta – Przewodniczący Komisji
            2) Maciej Kubowicz – Członek Komisji
            3) Tomasz Dembowy – Członek Komisji
       2. Członek Komisji podlega wykluczeniu z udziału w Komisji, jeżeli:
1) ubiega się o udzielenie tego zamówienia,
2) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
3) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba pozostająca w wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym,
5) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostaje wobec niego w nadrzędności służbowej.
       3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji.
       4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
       5. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
       6. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności:
            1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
            2) otwiera koperty z ofertami,
            3) ustala, które podmioty spełniają warunki określone w ogłoszeniu konkursu,
            4) wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w otwartym konkursie ofert, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
            5) odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w przedmiotowym konkursie, lub które wpłynęły po wyznaczonym terminie,
            6) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo unieważnia postępowanie.
       7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zatwierdza Burmistrz Międzyrzecza.
       8. Po zatwierdzeniu protokołu, Burmistrz Międzyrzecza powiadamia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu.
       9. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
     10. Od decyzji Burmistrza Międzyrzecza nie przysługuje odwołanie.
     11. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
10-05-2021

Badania ankietowe

Ilustracja do informacji: Badania ankietowe
Równolegle z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 trwają badania ankietowe.
 
 
 
Z uwagi na pandemię ankieterzy statystyczni kontaktują się z respondentami wyłącznie telefonicznie.
Jeżeli masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie ankieter statystyczny, możesz zweryfikować jego tożsamość tu: https://sa.stat.gov.pl/formularz
 
O tym, które badania ankietowe #GUS przeprowadza od maja do września br., przeczytasz na  https://stat.gov.pl/.../badania-ankietowe-a-narodowy-spis...
10-05-2021

Zawodnicy UKS Korona w deszczu medali

Ilustracja do informacji: Zawodnicy UKS Korona w deszczu medali
Podczas ostatniej edycji Pucharu Polski Młodzików i Młodziczek oraz Kadetów i Kadetek w Sumo zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona zdobyli cztery medale, w tym jeden złoty. 

Prestiżowe zawody rozegrane zostały w miniony weekend w Nowinach koło Kielc. Powiat międzyrzecki reprezentowali na nich młodzi sportowcy z UKS Korona, który działa przy Szkole Podstawowej w Kaławie. Podczas walk z zawodnikami najlepszych klubów w Polsce kolejny raz potwierdzili swoje mistrzowskie przygotowanie i apetyt na zwycięstwa. Aż dwa medale – złoty w kat. 85 kg. I brązowy w kat. 95 kg. - wywalczył Szymon Zając. Na trzecim stopniu podium stanęli natomiast  Zuzanna Czapczyk w kat. 65 kg oraz Dominik Dąbrowski w kat. +70 kg.
 
Gratulujemy młodym mistrzom i ich trenerowi Krzysztofowi Idzikowskiemu.
1 2 3 4 5 6 ... 237