Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Ciepłe Mieszkanie

12-02-2024

Stan wdrażania programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Międzyrzecz

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Międzyrzecz na dzień 30.06.2024
 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych  Kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
10 2 10.464,43 zł
 

Podstawowe informacje o projekcie

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Międzyrzecz w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
Wysokość dotacji z WFOŚiGW: 197.500,00 zł łącznie dla 11 beneficjentów końcowych.
Cel programu:
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu