Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Inwestycje gminne

18-06-2019

Unijne pieniądze na parki przemysłowe. Umowa już podpisana!

Ilustracja do informacji: Unijne pieniądze na parki przemysłowe. Umowa już podpisana!

Prawie 10 mln zł. dostaną władze Międzyrzecza, Skwierzyny i Przytocznej na uzbrojenie terenów w parkach przemysłowych!  To już pewne. W międzyrzeckim ratuszu podpisano dziś umowę o unijnych dotacjach dla trzech gmin.
 

W imieniu władz samorządowych województwa umowę podpisał członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Samorządowców z naszego powiatu reprezentował Remigiusz Lorenz – burmistrz Międzyrzecza, który jest liderem projektu po stronie gmin. Burmistrz dziękował władzom województwa, natomiast M. Jabłoński wychwalał nasze samorządy za ich aktywność w walce o rządowe i unijne dotacje.

Unijna dotacja wynosi 9 mln. 802 tys. zł, z czego Międzyrzecz dostanie 4 mln. 893 tys. zł, Skwierzyna 4 mln. 229 tys. zł, a Przytoczna 700 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na uzbrojenie Parków Przemysłowych w tych miejscowościach.

- Dotację przeznaczymy na uzbrojenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego Numer Dwa, który powstaje przy ulicy Rokitniańskiej. Dzięki tym pieniądzom doprowadzimy tam wodę, sieć kanalizacyjną i prąd oraz wybudujemy drogę z oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerowej – wylicza R. Lorenz.

Skwierzyna przeznaczy dotację na rozbudowę infrastruktury w Parku Przemysłowym przy ul. Międzyrzeckiej,  w którym działają dwa zakłady i powstają dwa kolejne. W Przytocznej Park Przemysłowy powstaje przy drodze krajowej nr 24, przed jej skrzyżowaniem z drogą do Goraja.

– Mamy tam do zagospodarowania 30 hektarów. Teren jest już uzbrojony, dlatego dotację przeznaczymy na drogi. Podpisaliśmy też trzy umowy intencyjne z przedsiębiorcami, którzy chcą zainwestować w naszej gminie – dodaje wójt Przytocznej Bartłomiej Kuchark,

Tutaj przeczytasz o obchodach Dnia Pioniera w Międzyrzeczu 

W przypadku Międzyrzecza całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln. 796 tys. zł. Pod koniec br. miasto ogłosi przetarg, prace mają się zakończyć w 2022 r.

Drugi Międzyrzecki Park Przemysłowy ma być kolejnym filarem rozwoju gospodarczego miasta i gminy. Na inwestorów czekają tam działki o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Przedsiębiorcy będą mogli inwestować na gruntach gminy oraz na otaczających je działkach należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Po zakończeniu tej jakże ważnej dla miasta inwestycji będzie możliwa budowa ścieżki-pieszo rowerowej wzdłuż ul. Zakaszewskiego, która jest główną osią Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego nr 1. Burmistrz zapowiada, że ścieżka wybudowana zostanie w pasie technicznym wzdłuż tej drogi.

– Wcześniej wybudujemy na tym odcinku kolektor tłoczny, który połączy oczyszczalnię ścieków z Parkiem Przemysłowym Numer Dwa. Z budową ścieżki musimy więc wstrzymać się aż do zakończenia tej inwestycji – mówi samorządowiec.

03-06-2019

Rozpoczęła się rewitalizacja zieleni miejskiej. Gmina wywalczyła na to 4,6 mln zł!

Ilustracja do informacji: Rozpoczęła się rewitalizacja zieleni miejskiej. Gmina wywalczyła na to 4,6 mln zł!
Budowa ścieżki na tzw. łące kolejowej nad Obrą jest pierwszą odsłoną rewitalizacji zieleni miejskiej w Międzyrzeczu.

Na tzw. łące kolejowej nad Obrą powstaje ścieżka, która połączy ul. Piastowską z drewnianym mostkiem na Obrze oraz skróci drogę pieszym i rowerzystom. Jak podkreśla Sylwester Suchowski z Urzędu Miejskiego, to teren zalewowy, dlatego ścieżka powstanie na nasypie o wysokości ponad jednego metra.
 
- Będzie miała 160 metrów długości i dwa i pół metra szerokości – dodaje S. Suchowski.
 
Przy ścieżce powstanie też plenerowa siłownia. Obie inwestycje realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Są jednocześnie pierwszą odsłoną rewitalizacji zieleni miejskiej w Międzyrzeczu. Gruntownego liftingu doczeka się dziesięć innych miejsc w Międzyrzeczu. Prace prowadzone będą m.in. w parku przy ul. Stoczniowców Gdańskich, na bulwarze Jana Pawła II oraz na skwerach i w ogródku jordanowskim przy ul. Staszica. Dwa ostatnie zadania – planty przy głównym skrzyżowaniu i tereny zielone przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich – zostaną zrealizowane w 2020 r.
 
Koszt rewitalizacji wyniesie 10 mln. 185 tys. zł. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, gmina wywalczyła na inwestycję dotację w wysokości 4 mln. 641 tys. zł.
20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 3

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ww. zadania podpisano umowę z Wykonawcą na realizacje przedmiotowej inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót objętych niniejszym zadaniem obejmował będzie wykonanie termoizolacji przegród zewnętrznych całego obiektu, wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła. Ponadto przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i elektryczna. Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 3

Zakończono prace związane z wykonaniem docieplenia oraz malowania ścian sali gimnastycznej i łącznika. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku głównego szkoły. Ponadto przystąpiono do demontażu grzejników wewnątrz całego obiektu w celu ich wymiany na nowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje remont i przebudowę odcinka drogi gminnejo długości około 380,00 mb od przystanku autobusowego w kierunku folwarku „Maja”. Na przedmiotową inwestycję uzyskano decyzję zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej typ POLBRUK, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Szerokość drogi wynosić będzie po przebudowie 5,50 m. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Zakończono wszystkie roboty związane z budową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK o długości około 370,0 mb z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gorzyca

Zakończenie inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Oficjalne otwarcie drogi w Gorzycy 20.08.2018r.

20-03-2018

Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny

W ramach przedmiotowego zadania powstanie dwu kondygnacyjny obiekt z przeznaczeniem pod przedszkole. Wykonanych zostanie 5 sal przedszkolnych wraz z węzłem kuchennym umożliwiającym przygotowanie posiłków na potrzeby przedszkola. Obecnie dobiegają końca roboty w zakresie wykonania fundamentów. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny

Zakończono roboty murarskie parteru i I piętra, zakończono zbrojenia i betonowania słupów i podciągów I piętra oraz montaż okien na parterze. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych oraz roboty tynkarskie i instalacyjne wewnątrz budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 13.10.2018r.

20-03-2018

Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie przebudowywany jest obiekt Stadionu Miejskiego w zakresie części lekkoatletycznej. Przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie prefabrykowanej bieżni lekkoatletycznej 6-cio torowej o nawierzchni poliuretanowej, ponadto powstaną rozbiegi do skoku o tyczce, skoku wzwyż, w dal i trójskoku, klatka do rzutu młotem/dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, pchnięcie kulą. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie wewnętrzne płyty głównej Stadionu oraz nowe trybuny od strony kortów tenisowych.
Na chwilę obecną wykonano roboty ziemne, warstwę podbudowy z tłucznia oraz odwodnienie liniowe, rozpoczęto budowę chodnika w zakolu południowym obiektu. Ponadto zakupiono cały osprzęt lekkoatletyczny. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznychw ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej pod prefabrykowaną nawierzchnię syntetyczną bieżni.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Stadion

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Stadion 27.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczytse otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych z pompą ciepła. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe.Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz zakończono docieplenie storpodachu. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku szkoły.
Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6 - 03.07.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zakończenie inwestycji Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz nowy plac zabaw

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi gminnejw miejscowości Bukowiec (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Wyszanowa do bloków). Uzyskano stosowne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Droga wykonana zostanie o nawierzchniz kostki betonowej typ POLBRUK. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie odwodnienie drogi po przez kanalizację deszczową wraz z oświetleniem i chodnikiem. Łączna długość drogi objętej remontem wynosi około 420,0 mb a jej szerokość 5,50 m. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Zakończenie inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-03-2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi (bitumiczna), kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Na realizacje przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na dzień 09.03.2018 roku. Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Pięciokrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Kaława. Każde z postępowań nie przyniosły rozstrzygnięcia w związku z czym gmina Międzyrzecz postanowiła podjąć próbę dokonania wyboru wykonawcy w ramach negocjacji z jednym Wykonawcą, co również nie przyniosło zamierzonego efektu.
20-03-2018

Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem remont pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu wraz z wymianą stropu. Przewidziano wymianę istniejącego pokrycia na nowe z dachówki karpiówki oraz wymianą elementów konstrukcyjnych dachu nie nadających się do ponownego użytkowania. Termin realizacji zadania określono do dnia 31.05.2018 roku. Inwestycję zakończono.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

1 2 3