Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

14-09-2020

Razem po unijne i rządowe dotacje

Ilustracja do informacji: Razem po unijne i rządowe dotacje
Gmina Sulęcin przyłączyła się do porozumienie podpisanego w lipcu przez burmistrzów Świebodzina i Międzyrzecza. – Razem mamy większe szanse na dotacje z Brukseli i Warszawy – mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
 
Burmistrz Międzyrzecza gościł w swoim gabinecie włodarzy sąsiednich gmin: Tomasza Sielickiego z Świebodzina i Dariusza Ejcharta z Sulęcina. Samorządowcy rozmawiali o planowanych inwestycjach oraz sytuacji gospodarczej w kraju i regionie. Najważniejszym punktem spotkania było jednak podpisanie umowy o współpracy trzech gmin.
 
– Podobne porozumienie podpisaliśmy w lipcu ze Świebodzinem, teraz dołączył do nas Sulęcin – mówi R. Lorenz. - Razem możemy lepiej wykorzystać atuty naszych gmin oraz mamy większe szanse na unijne i rządowe dotacje.
 
Międzyrzecz i Świebodzin łączą podobne kierunki rozwoju, a także położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych: trasie szybkiego ruchu S3 i autostradzie A2. Z Sulęcinem łączy nas natomiast autostrada oraz nieczynna linia kolejowa do Rzepina. – Razem z władzami tej gminy będziemy zabiegać o przywrócenie przewozów pasażerskich na tej linii– informuje R. Lorenz,
 
Burmistrz Międzyrzecza podkreśla, że szlaki komunikacyjne łączące naszą gminę z sąsiadami są przysłowiową bramą nie tylko na region i kraj, ale także na całą Europę. Podkreśla znaczenie autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 oraz skrzyżowania tych tras między Międzyrzeczem i Świebodzinem. – To magnes dla przedsiębiorców oraz ogromna szansa na rozwój naszych gmin – dodaje. – Dlatego musimy wspólnie wykorzystać ten atut.
 
Graniczące ze sobą gminy mają podobne walory przyrodnicze oraz turystyczno-rekreacyjne. Dlatego ich burmistrzowie myślą też o wspólnej promocji oraz zamierzają korzystać z doświadczeń i pomysłów sąsiadów. Najważniejsza jednak jest współpraca gospodarcza. Główne punkty porozumienia dotyczą planowania strategicznego i przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego i wspólnych działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. Pozostałe dotyczą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, a także podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poprawy infrastruktury.
 
- Nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.  Rozmawiamy już o konkretnych działaniach – zapowiada R. Lorenz.
 
Jak podpisanie umowy komentuje Dariusz Ejchart? - Nowe partnerstwa, nowe możliwości, nowa perspektywa finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej, ale przede wszystkim stworzenie obszaru funkcjonalnego wzmacniającego potencjał naszych Małych Ojczyzn – napisał na FB.
 
Zadowolenia z rozszerzenia współpracy nie kryje też T. Sielicki. - W centrum Lubuskiego tworzy się Samorządowe Tridente. Do Świebodzina i Międzyrzecza dołącza Sulęcin. Z Dariuszem Ejchart i Remigiuszem Lorenzem chcemy budować partnerstwo, którego osią będą drogi A2 i S3. Tereny inwestycyjne, gospodarka odpadowa, wspólny produkt turystyczny i inne tematy łączą nas pomimo różnicy kilometrów – komentuje
14-09-2020

Szukamy właściciela psa

Ilustracja do informacji: Szukamy właściciela psa
Na ul. Spokojnej błąka się pies. Prosimy właściciela o zaopiekowanie się czworonogiem. 
14-09-2020

Miał, miał, kto mnie przygarnie?

Ilustracja do informacji: Miał, miał, kto mnie przygarnie?
W gabinecie weterynaryjnym Vikravet na nowych opiekunów czeka przemiły kocurek.
 

Kotek ma chore oczko, ale znajduje się pod opieką lekarską. Szukamy dla niego domku, w którym zamieszka po zakończonym leczeniu. Osoby zainteresowane przygarnięciem kociaka prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 742 69 85, lub 511 199 924
11-09-2020

Program współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

Ilustracja do informacji: Program współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
 
 
11-09-2020

Żłobek rośnie jak na drożdżach

Ilustracja do informacji: Żłobek rośnie jak na drożdżach
 
Sąsiadujący z przedszkolem Bajkowa Kraina nowy żłobek będzie drugim domem dla 48 maluszków z naszego miasta. Placówka powstała dzięki dwóm dotacjom, które gmina dostała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
 
Żłobek powstaje w ekspresowym tempie. Kamień węgielny wmurowano w jego fundamenty 20 lipca i ciągu zaledwie kilku tygodni pracownicy firmy Nor Bud z Bolewic wybudowali okazały pawilon.  Obecnie trwają w nim prace wykończeniowe.
 
– W środku trwa montowanie instalacji elektrycznej, grzewczej i nawiewnej. Kładzione są tynki, montowana jest stolarka okienna. Robimy wszystko, żeby w pierwszy pracujący dzień przyszłego roku, czyli 4 stycznia, przywitać w nim dzieci i ich rodziców – zapowiada burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
Budynek powstaje na gminnej działce przy przedszkolu Bajkowa Kraina, od strony ul. Zamoyskiego. Będzie wizytówką międzyrzeckiej oświaty. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, Maluszki będą korzystać z nowoczesnej stołówki oraz jasnych, przestronnych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do zabaw i wypoczynku. Całość uzupełniają pomieszczenia socjalne i kuchnia.
 
Burmistrz zwraca uwagę na fakt, że po otwarciu żłobka mamy maluszków będą mogły podjąć pracę i realizować swoje zawodowe ambicje. – Inwestycja przełoży się na nowe miejsca pracy. Zatrudnimy w niej wychowawców i personel pomocniczy – dodaje.
 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo informuje, że w listopadzie ogłoszone zostaną nabory dotyczące dzieci i osób zainteresowanych pracą w żłobku.
 
Władze miasta zapłacą wykonawcy 2 miliony 964 tysiące złotych. Finansowy wkład gminy będzie jednak dużo mniejszy. Jak to możliwe? Władze otrzymały na ten cel dwie dotacje.  - W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał gminie 787 tys. zł na utworzenie i prowadzenie tej placówki, a w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołożyło do budowy 1 mln. 584 tys. zł z programu Maluch Plus – wylicza.
 
Żłobek jest jedną z wielu inwestycji oświatowych w gminie Międzyrzecz. Przypominamy, że przed dwoma laty przy Szkole Podstawowej nr 3 otwarto nowoczesne przedszkole dla 120 dzieci. Kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie Katarzyna Szadkowska zaznacza, że w br. w naszej gminie ukończono lub rozpoczęto wiele innych inwestycji. Korzystają z nich także mieszkańcy sołectw. Przed kilkoma tygodniami  w Kuźniku oddano do użytku plac zabaw, a w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie rozpoczęła się budowa nowego pawilonu wystawienniczego.
 
- Mimo epidemii koronawirusa  i związanymi z nią perturbacjami finansowany, nie zwalniamy tempa i  realizujemy wszystkie najważniejsze zadania inwestycyjne – zaznacza R. Lorenz. – Przymierzamy się do kolejnych. Między innymi do budowy ulicy Długiej
11-09-2020

Zaproszenie na konferencję

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na konferencję
 
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak, PFR oraz PFR portal PPK zapraszają na konferencję „Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie”.
 
11-09-2020

Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej”

Ilustracja do informacji: Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej”
Zapraszamy serdecznie osoby młode należące do kategorii NEET, których celem jest aktywizacja zawodowa.
 
 
 
Poniżej przedstawiamy  kilka najważniejszych informacji o Projekcie:
Obecnie udział w Projekcie kończy 30 spośród 60-ciu Uczestników Projektu.
Poszukujemy 30-tu osób, spełniających następujące warunki:
 • wiek 18-29 lat
 • miejsce zamieszkania w woj. lubuskim
 • brak zatrudnienia – wyłącznie bierni zawodowo
Zapewniamy pierwszeństwo udziału w Projekcie dla osób:
 • bez doświadczenia zawodowego
 • z niepełnosprawnościami
(zapewniamy dostęp dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności)
 • z niskim wykształceniem
 • mających miejsce zamieszkania w mieście średnim, tj.: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary
 • mających miejsce zamieszkania w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia, tj.: międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim, krośnieńskim, żagańskim, nowosolskim, wschowskim, sulęcińskim, zielonogórskim
Pierwszeństwo skorzystania ze wsparcia mają byli Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO WL 2014-2020.         
Działania naszego projektu obejmą pełną aktywizację zawodową, na którą składają się:
 1. Identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 6 godz./osoba 
 2. Poradnictwo psychologiczne w wymiarze 4 godz./osoba
 3. Pośrednictwo pracy w wymiarze 8 godz./osoba
i/lub Poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz./osoba
 1. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
 2. 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką ukończonych szkoleń. 
Zachęcamy do kontaktu z nami- chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.
 
Z poważaniem,
Artur Olesiński
tel. 531 074 935
ICT Artur Olesiński
ul. Bieniewicka 53
05-870 Błonie
 
10-09-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
We wtorek, 15 września 2020 r., o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020–2023 - przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie regulaminu głosowania i jego przyjęcie.
Głosowanie na ławników.
Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0004 Święty Wojciech w m. Jagielnik (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 10).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 11).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 12).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 13).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (projekt nr 14).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (projekt nr 15).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres o 10 lat (projekt nr 16).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 17).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 18).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 19).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2031 (projekt nr 20).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu (projekt nr 21).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2020-2021 (projekt nr 22).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząc Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
             Katarzyna Budych
10-09-2020

Program Pole Działania

Ilustracja do informacji: Program Pole Działania
Program adresowany jest do nastoletnich mieszkańców wsi zainteresowanych działalnością społeczną. 
 
 
10-09-2020

Ostrzeżenie przed włośnicą u dzików

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed włośnicą u dzików
Powiatowy Inspektor  Weterynarii w Międzyrzeczu informuje o pięciu przypadkach włośnicy u dzików w powiecie międzyrzeckim.