Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

24-09-2020

Zajęcia z latarnikiem Polski Cyfrowej

Ilustracja do informacji: Zajęcia z latarnikiem Polski Cyfrowej
Rolą Latarnika jest inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonanie nieprzekonanych do korzystania z Internetu. Bez umiejętności korzystania z zasobów i usług Internetu oraz zdolności do komunikowania się kanałami elektronicznymi trudno dziś skutecznie i wydajnie pracować czy realizować swoje cele życiowe. Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 pokazała, że duża grupa Polek i Polaków postawiona została przed koniecznością odbycia przyspieszonego kursu korzystania z usług i narzędzi Internetu – często bez wsparcia eksperckiego.
 
 
Latarnicy prowadzą działania szkoleniowe dla m.in.:
 • Osób starszych - Latarnicy pomogą im zrobić pierwsze kroki w cyfrowym świecie, które podniosą im jakość życia oraz zapewnią poczucie niezależności.
 • Nauczycieli - Latarnicy podpowiedzą, jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych zasobów i platform edukacyjnych.
 • Pracowników samorządowych oraz działaczy organizacji pozarządowych - Latarnicy zapewnią im poczucie swobody w poruszaniu się po świecie cyfrowym, ucząc programów i aplikacji przydatnych w pracy.
 
Latarnicy mogą prowadzić zajęcia stacjonarnie lub zdalnie, a przede wszystkim należy podkreślić, że uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów – jedynym wymogiem jest posiadanie własnego narzędzia cyfrowego (smartfona, tabletu lub laptopa/komputera). Zakres szkolenia można ustalić bezpośrednio z Latarnikiem działającym na Państwa obszarze. 
Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 14 628 42 10 lub napisz kontakt~@~latarnicy2020~.~pl
 
 
 
24-09-2020

W Międzyrzeczu powstanie skatepark

Ilustracja do informacji: W Międzyrzeczu powstanie skatepark
Jeździcie na deskorolkach, lub wyczynowych rowerach BMX? Mamy dla Was świetną wiadomość. Władze gminy planują budowę skateparku! 
 
 
          Planowany przez władze skatepark ma powstać koło parkingu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Jego lokalizacja nie jest dziełem przypadku. Władze gminy utwardzają tam plac, na którym podczas Dni Międzyrzecza, lub innych plenerowych imprez, ustawiana będzie scena dla artystów.

          - Na placu zamontujemy urządzenia treningowe dla osób, które uprawiają wyczynowo jazdę na deskorolkach, rolkach, czy rowerach BMX. Rampy i inne urządzenia będą demontowane przed ustawieniem sceny, a po Dniach Międzyrzecza wrócą na swoje miejsce – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
         
          Plac zostanie utwardzony jeszcze w tym roku. – Wtedy wystąpię do rady miejskiej o zabezpieczenie pieniędzy na realizację tej inwestycji – zapowiada samorządowiec.
 
          Burmistrz zaznacza, że pierwsza petycja w sprawie budowy skateparku trafiła do ratusza kilkanaście lat temu. W poprzedniej kadencji władze miasta wyznaczyły miejsce na plac. – Zrobiliśmy to jeszcze przed wdrożeniem programu rewitalizacji zieleni. Chodziło o to, żeby skatepark nie kolidował z tym projektem – dodaje R. Lorenz.
24-09-2020

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie międzyrzeckim

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie międzyrzeckim
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu międzyrzeckiego funkcjonują punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.
 
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
w powiecie międzyrzeckim
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu międzyrzeckiego funkcjonują
2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.
 
Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.
 
Jak skorzystać ze wsparcia
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem
95 742 84 10 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - pisząc na adres: sekretariat~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 
Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Międzyrzeczu, Skwierzynie i Trzcielu, jednakże z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, forma świadczenia poradnictwa może zostać okresowo ograniczona do porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość – w szczególności przez telefon oraz pocztą elektroniczną.
Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 95 742 84 10 oraz na stronie internetowej: www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-miedzyrzecki
 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktów
1. Budynek Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, pok. 13
     poniedziałek, piątek - w godz. 1200 - 1600 , wtorek - w godz. 1000 - 1400
     środa - w godz. 900 - 1300 , czwartek - w godz. 730 - 1130
 
2.  Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o. z siedzibą w Skwierzynie, ul. Chrobrego 5 p. 9
     poniedziałek, wtorek w godz. 1500 – 1900,  środa w godz. 1500 - 1900
 
     Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, pl. Zjednoczenia Narodowego 9
     czwartek - piątek w godz. 1400 - 1800

 
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
 
 
Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
- nr tel. 515 856 516 w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 11.00
 
Bezpłatne porady korespondencyjne:
 • e-mailowo - na adres: porady~@~civis~-~sum~.~org~.~pl
 • listownie - na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia.  Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni
 
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
 
Zakres pomocy świadczonej w punktach:
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 
 
Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-miedzyrzecki
 
Plakat ze szczegółowymi informacjami na temat nieodpłatnej pomocy prawnej 
 
 
 
24-09-2020

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Ilustracja do informacji: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
 
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
 
 
23-09-2020

Pamiętacie Alfa Kowalskiego? Będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie na ławeczce przy jego rzeźbie!

Ilustracja do informacji: Pamiętacie Alfa Kowalskiego? Będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie na ławeczce przy jego rzeźbie!
Ławeczka z rzeźbą Alfa Kowalskiego ustawiona zostanie na skwerze koło ratusza. – Będzie kolejną odsłoną programu rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji w Międzyrzeczu – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Autorem rzeźby jest znany gorzowski artysta Michał Bajsarowicz. Jego dzieło jest już gotowe i czeka na zakończenie prac na skwerze koło siedziby władz miejskich. Rzeźba wykonana została z brązu, a ławeczka z granitu.
 
Alf Kowalski był i jest nadal jednym z najbardziej znanych mieszkańców w powojennej historii Międzyrzecza. Był założycielem i pierwszym kustoszem muzeum. Zawodową karierę zaczynał w referacie kultury w starostwie. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji, muzeum jest znane z największej w kraju kolekcji portretów trumiennych oraz tablic herbowych  i inskrypcyjnych związanych z sarmackimi obyczajami pogrzebowymi.
 
Z zamiłowania muzealnik był malarzem, na jego zaproszenie w naszym mieście gościli wybitni przedstawiciele świata kultury. Zmarł w 1993 r.,  został pochowany w Piasecznie koło Warszawy.
 
– Trudno przecenić zasługi Alfa Kowalskiego dla Międzyrzecza, dlatego postanowiliśmy upamiętnić jego postać. Na ławeczce przy jego rzeźbie starsi mieszkańcy będą mogli powspominać twórcę naszego muzeum, a młodsi być może zainteresują się jego dokonaniami i odkryją jakże ciekawą kartę z historii naszego miasta – komentuje R. Lorenz.
23-09-2020

Próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Próba syren alarmowych
W czwartek, 24 września, w godzinach od 12.00 do 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

- ogłoszenie alarmu: modulowany dźwięk alarmu trwający trzy minuty
 
- odwołanie alarmu: ciągły dźwięk alarmu trwający trzy minuty
23-09-2020

Jak wyglądał Międzyrzecz w XVIII w? Makietę dawnego miasta zobaczymy… na skwerze przy ratuszu!

Ilustracja do informacji: Jak wyglądał Międzyrzecz w XVIII w? Makietę dawnego miasta zobaczymy… na skwerze przy ratuszu!
 
Na skwerze przy siedzibie władz miejski ustawiony zostanie kamień z planem miasta z 1780 r.
 
 
             Kamień z kopią archiwalnego planu miasta zostanie ustawiony na skwerze przy rynku. Będzie kolejną odsłoną dobiegającego już końca programu rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji. – Będzie też lekcją historii naszego miasta – zaznacza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.
 
             Na głazie zamontowano makietę dawnego Międzyrzecza. To metalowa wersja planu, sporządzonego w 1780 r. przez królewskiego inżyniera Harnisza. Jego kopia znajduje się w muzeum. W znajdującej się na dole metryczce odnotowano, że to "mappa wymierzenia Miasta y Przedmieśćia Miedzyrzecza w Wielkiey Polski".
 
            -  Mapa jest pokłosiem Sejmu Czteroletniego, podczas którego posłowie zdecydowali o opracowaniu planów wszystkich miast królewskich - zaznacza znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej Ryszard Patorski.
 
             Makieta wykonana została w skali 1:10.000. Umieszczono też miniatury najważniejszych obiektów w mieście. M.in. kościoły pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha. Obie świątynie wyglądają jednak inaczej niż obecnie. Dlaczego? Obecny kościół pw. Św. Wojciecha wybudowano w 1834 r., natomiast wieżę zdobiącą kościół pw. Św. Jana dobudowano dopiero w 1835 r.
 
             – Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak te świątynie i inne budowle wyglądały pod koniec osiemnastego wieku – zaznacza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu. 
22-06-2020

Akcja „Kto głosuje, ten się liczy”

Ilustracja do informacji: Akcja „Kto głosuje, ten się liczy”
Zapraszamy miasta członkowskie Związku Miast  Polskich do aktywnego włączenia się w kampanię profrekwencyjną. Akcja „Kto głosuje, ten się liczy” ma zachęcić mieszkańców miast do udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich, które odbędą się już 28 czerwca.

- Udział w wyborach jest ważny, bo sprawia, że jesteśmy współodpowiedzialni za nasz los i przyszłość Polski. Dlatego ważne jest, aby nie tylko samemu pójść na wybory, ale także zachęcać innych - podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
 
29-07-2020

Zmiana zasad obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Zmiana zasad obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Międzyrzeczu informuje, że bezpośredni dostęp do tutejszego Urzędu będzie niemożliwy do odwołania. Cały czas możliwy jest kontakt telefoniczny, zgodnie z załączonym wykazem.
 
 
Korespondencję można przesyłać pocztą, poprzez e-PUAP, e-mailem, bądź pozostawić w urnie wystawionej od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
 
Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
 
On-line poprzez Twój e-PIT,  e-Deklaracje.
 
W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionej urny. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.
 
Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie:
 
PIT i zaświadczenia– nr telefonu 660557447, 660557448, 660557459.
VAT– nr telefonu 660557454, 660557458.
CIT– nr telefonu 660557460.
Spadki/darowizny– nr telefonu 660557477, 660557478.
Rejestracja podatników– nr telefonu 660557443, 660557444.
Egzekucja administracyjna– nr telefonu 660557485, 660557488.
Rachunkowość podatkowa – nr telefonu 660557494, 660557491.
Komórka wierzycielska– nr telefonu 660557480, 660557483.
Sprawy karne skarbowe-  tel. 660557454, 660557498.
Adres e-mail urzędu skarbowego:e-mail
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl
22-09-2020

Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji
Na podstawie § 27 uchwały Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia     25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 1152.), Burmistrz Międzyrzecza w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
 
1. Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi, węzłami cieplnymi, siecią kanalizacyjną we wszystkich miejscowościach gminy Międzyrzecz powinni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach 1.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
 
2. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                            
Burmistrz Międzyrzecza
1 2 3 4 5 6 ... 212