Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Przetargi

18-11-2020

Uwaga: Przetarg!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Przetarg!
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowa 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz, oznaczonej jako działka o nr ewid. 363/17 o pow. 0,0094 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00020125/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 65.000,00 zł, w tym:
cena gruntu: 8.204,92 zł,
Wysokość wadium: 6.500,00 zł
 
Termin i miejsce składania ofert pisemnych: oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 363/17, ul. Ogrodowa 3”prosimy składać w Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, do dnia 15 grudnia 2020 r.
 
Część jawna przetargu odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości osobno na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 14 grudnia 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 16 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronach internetowych Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7, pokój nr 204, tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
25-09-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji:  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości gminne  w Międzyrzeczu.
 
 
Gmina wystawiła na przetarg dziewięć nieruchomości.
 
 
10-08-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Mieszka I 7 w Międzyrzeczu.
 
09-07-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Międzyrzecz.
 
 
24-06-2020

Uwaga: Przetarg

Ilustracja do informacji: Uwaga: Przetarg
 
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów gminy Międzyrzecz 1590/3000 w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu.
 
 
14-05-2020

Szukasz działki budowlanej? Gmina chce sprzedać aż trzy!

Ilustracja do informacji: Szukasz działki budowlanej? Gmina chce sprzedać aż trzy!
 
 
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości  gruntowych przy ul. Sybiraka i Żołnierskiej.
 
 
16-01-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sybiraka i Żołnierskiej w Międzyrzeczu.
 
16-01-2020

Ogłoszenie o przetargu: Sprzedaż mieszkania w Kęszycy Leśnej

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu: Sprzedaż mieszkania w Kęszycy Leśnej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kęszycy Leśnej 36A/5.
 
21-10-2019

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chłodnej 23.
 
07-11-2018

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. 30 Stycznia 43 - Zakład Gospodarki Lokalowej

1 2 3 4