Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

09-07-2020

Ważna informacja dla rolników

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla rolników
Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny wg stanu prawnego na dzień 25 czerwca 2020 r.
 
09-07-2020

Informacja dla rolników

Ilustracja do informacji: Informacja dla rolników
Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „Rzeźni Rolniczej" nwg stanu prawnego na dzień 25 06 2020 r
 
 
09-07-2020

Uwaga: Ważna informacja dla rolników

Ilustracja do informacji: Uwaga: Ważna informacja dla rolników
Informujemy, że na  stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.


Link do komunikatu i aplikacji
 
09-07-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Międzyrzecz.
 
 
09-07-2020

Międzyrzecz i Świebodzin: „Małżeństwo” z rozsądku

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz i Świebodzin: „Małżeństwo” z rozsądku
Sąsiadujące ze sobą gminy Międzyrzecz i Świebodzin łączy położenie, trasa szybkiego ruchu S3 i jej skrzyżowanie z autostradą A2, walory turystyczne i podobne kierunki rozwoju. Ich burmistrzowie  – Tomasz Sielicki ze Świebodzina i Remigiusz Lorenz z Międzyrzecza -  chcą wspólnie wykorzystać te atuty, dlatego podpisali list intencyjny w sprawie partnerskiej współpracy między gminami.
 
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz podkreśla, że jednym z atutów gminy jest jej położenie.  - Pobliskie  skrzyżowaniu  dwóch najważniejszych ciągów komunikacyjnych zachodniej Polski autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 to brama na całą Europę. A także magnes dla przedsiębiorców, którzy chcą eksportować swoje wyroby, lub importować materiały do ich produkcji – mówi.
 
Skrzyżowanie autostrady i „ekspresówki” stara się wykorzystać także burmistrz sąsiedniego Świebodzina Tomasz Sielicki, dla którego  – podobnie jak dla władz Międzyrzecza – najważniejszym celem jest rozwój gospodarczy miasta i gminy. Podobieństw między obiema gminami znacznie więcej. Łączą je między innymi walory turystyczne i związane z nimi wyzwania. Dla mieszkańców Świebodzina i wypoczywających tam turystów pobliskie jeziora Wilkowskie i Paklicko Wielkie mają identyczne znaczenie, jak jez. Głębokie dla międzyrzeczan i ich gości.  
 
– Razem możemy zdziałać więcej.  Dlatego postanowiliśmy nawiązać partnerską współpracę. Pierwszym krokiem jest właśnie podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie – dodaje R. Lorenz.
 
List został dziś podpisany w międzyrzeckim ratuszu. – Jego najważniejsze punkty to planowanie strategiczne i przestrzenne oraz rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów – akcentuje R. Lorenz. – Pozostałe dotyczą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, a także podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poprawy infrastruktury.
 
Burmistrz Międzyrzecza zapowiada, że już niebawem oba samorządy przystąpią do konkretnych działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.
09-07-2020

Wakacyjny prezent dla dzieci i dorosłych

Ilustracja do informacji: Wakacyjny prezent dla dzieci i dorosłych
W Kuźniku powstaje plac zabaw i plenerowa mini-siłownia. Niebawem dzieci będą mogły korzystać m.in. z huśtawki, a młodzież i dorośli z urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Plac z urządzeniami rekreacyjnymi zabaw powstaje na działce, na której mieszkańcy wybudowali wcześniej wiaty i budynek gospodarczy. Wykonawca wyrównał już teren i zaczął montować pierwsze urządzenia.
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że to kolejna gminna inwestycja realizowana na terenach wiejskich. Miasto zapłaci za nią 50 tys. zł., ale – jak podkreśla burmistrz – plac zabaw powstaje dzięki dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą gmina dostała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
– Zarząd województwa przyznał nam prawie 37 tysięcy złotych – dodaje.
 
Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy o przekazaniu placu budowy firmie ze Skwierzyny, która wygrała ogłoszony przez gminę przetarg. Cytowaliśmy wtedy sołtysa Kuźnika Irenę Klepczarek, która nie kryła zadowolenia z rozpoczęcia tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. 
 
- Czekaliśmy na to od wielu lat. Cieszy nas również to, że burmistrz docenił działania sołectwa. Między innymi to, że zdobyliśmy pieniądze na budowę wiat, a ostatnio sami wylaliśmy posadzkę, a potem wybudowaliśmy na niej budynek gospodarczy – komentowała wtedy Irena Klepczarek.
06-07-2020

Podziękowania dla burmistrza

Ilustracja do informacji: Podziękowania dla burmistrza
 
Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 podziękowali burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi za wsparcie w minionym roku szkolnym 2019-2020.
06-07-2020

Program „Moja Woda” – można składać wnioski na przydomową retencję

Ilustracja do informacji: Program „Moja Woda” – można składać wnioski na przydomową retencję
W środę, 1 lipca, ruszył nabór wniosków do nowego programu „Moja Woda”. Jeśli myślisz poważnie o oszczędzaniu wody i o jej efektywnym wykorzystaniu powinieneś zainteresować się tą formą dofinansowania.
 
Na co możesz otrzymać dofinasowanie?
Wsparciem zostaną objęte inwestycje które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Wysokość wsparcia
 
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.
 
Kto może starać się o dofinansowanie?
 
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 
Sposób składania wniosku:
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:
  • elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta);
  • papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Kontakt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
 
Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34
Sekretariat – tel. 68 419 69 00
Infolinia – tel. 68 419 69 49
 
Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta (https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/) po
założeniu konta  i zalogowaniu w MENU, zakładka PROGRAMY I KONKURSY
 
Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
 
 
02-07-2020

Biuro Informacji Turystycznej już działa

Ilustracja do informacji: Biuro Informacji Turystycznej już działa
Szukasz informacji, lub materiałów promujących walory turystyczno-rekreacyjne naszej gminy?  Zapraszamy do Biura Informacji Turystycznej, które otwarto dziś w kamienicy przy Rynku.

Gmina Międzyrzecz kusi turystów licznymi atrakcjami; od  średniowiecznego zamku i poniemieckich bunkrów w Pniewie, po kąpielisko nad jez. Głębokie oraz spływy kajakowe Obrą, Paklicą i Strugą Jeziorną. Szczegółowe informacje na ich temat mieszkańcy i turyści mogą uzyskać w Biurze Informacji Turystycznej, które otwarto dziś, 1 lipca, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Rynek 9 (przy skrzyżowaniu Rynku z ul. Lipową – zaledwie kilkadziesiąt metrów od ratusza). Dowiedzą się tam m.in., jak dojechać w wybrane miejsce, gdzie zaparkować samochód i ile kosztują bilety.

- Największym przebojem jest bez wątpienia podziemna trasa turystyczna w bunkrach Międzyrzeckiego Rejony Umocnionego, czyli Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. Polecamy również inne atrakcje. Z międzyrzeckim zamkiem i kąpieliskiem nad jeziorem Głębokie na czele – informuje Martyna Osadnik z BIT.

Biuro jest czynne przez okrągły tydzień, od poniedziałku do niedzieli włącznie, od godz. 9.00 do 17.00. Będzie otwarte do 20 września. Zainteresowani mogą w nim nabyć materiały promujące atrakcje miasta i gminy – m.in. mapy, pocztówki i magnesy. Część jest darmowa, gdyż wydane zostały przez władze miasta z myślą o turystach wypoczywających w naszej malowniczej gminie. Za kilka dni ich asortyment powiększy się o kolejne gadżety promocyjne. 
 
Ze względu na epidemię koronawirusa, w biurze musimy mieć założone maseczki.
 
- Życzymy wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
02-07-2020

Zaopiekuj się nim: kociak-słodziak czeka!

Ilustracja do informacji: Zaopiekuj się nim: kociak-słodziak czeka!
Kotek został znaleziony w okolicach Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie. Obecnie przebywa w gabinecie weterynaryjnym Vikravet. Jest samodzielnie i zdrowy.
 
 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 742 69 85 lub 511 199 924