Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

22-12-2015

Medline 2015

Ilustracja do informacji: Medline 2015
W dniach 13-15 listopada miały miejsce siódme Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratunkowych w Międzyrzeczu oraz II Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej.
Sytuacje nadzwyczajne, zdarzenia masowe to krytyczne momenty naruszenia równowagi systemu bezpieczeństwa. Profesjonalne przygotowane służb ratunkowych jest priorytetem w skutecznym działaniu.  Niezmiernie ważna jest współpraca policji, straży pożarnej, wojska, służb ratowniczych i lokalnych władz.
Tematem przewodnim w tym roku była hipotermia i wychłodzenie. Podczas tegorocznych zawodów miały miejsce trzy pozoracje. Ćwiczenia zostały zainaugurowane na hali widowiskowo-sportowej, po których późnym wieczorem przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, miała miejsce pierwsza pozoracja. Kolejne dwie odbyły się w sobotę w okolicach Nadleśnictwa Międzyrzecz i na terenie Szpitala w Obrzycach. Wszystkie pozoracje transmitowane były przez stację TVN24. Dodatkowo, przez całą sobotę chętni mogli podziwiać sprzęt bojowy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, który prezentowany był na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. 
Uroczyste zakończenie wraz z wręczeniem pucharów za II Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej odbyło się w niedzielę na hali widowiskowo-sportowej. Nagrody w kategorii BLS Basic Life Suport, czyli podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, które ufundował Burmistrz Międzyrzecza zdobyli: I miejsce OSP Skwierzyna, drugie miejsce 1. Batalion Ziemi Rzeszowskiej, II miejsce 3. Batalion wraz z DAS. W zawodach uczestniczyła także grupa zaprzyjaźnionych ratowników z DRK Katastrophenschutz Frankfurt Oder.
 
 
fot. Organizatorzy
22-12-2015

Oferta stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu

Międzyrzecz, 2015-11-24
 
PZO.8031.14.2015
 
 
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez podjęcie działań na rzecz profilaktyki raka piersi i pomocy w rehabilitacji fizycznej po operacji raka piersi kobiet z terenu Gminy Międzyrzecz.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 j.t. z p. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną mkubowicz~@~miedzyrzecz~.~pl.
 
 
22-12-2015

Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej

Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej

Ilustracja do informacji: Uczniowie z Międzyrzecza walczą dalej
Znane są wyniki szkolnych eliminacji VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.  W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy logistycznej znalazło się 588 uczniów ze 181 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich aż sześcioro uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział 7127 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W zawodach drugiego stopnia weźmie udział 588 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 testowych pytań. Są wśród nich Monika Ciastek, Krystian Bartnicki, Kacper Nowacki, Dawid Śliwiński, Szymon Wierzbicki i Marek Żurakowski – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
Przed olimpijczykami miesiąc intensywnych przygotowań do grudniowego etapu okręgowego, który zostanie przeprowadzony w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Stawką drugiego etapu jest miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – a oznacza to m.in. zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego. Grono finalistów to uczniowie najpilniej obserwowani przez potencjalnych pracodawców, wspierających organizację zawodów, którzy poszukują prawdziwych logistycznych talentów.
 
Etap okręgowy odbędzie się 1 grudnia. Uczniowie, którzy najlepiej poradzą sobie z zestawem 25 pytań wielokrotnego wyboru, zakwalifikują się do finału, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 4 marca 2016 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2016 r.
 
„Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna już od siedmiu lat skupia najzdolniejszych uczniów, przygotowujących się do zawodu logistyka. Jako organizator turnieju z radością obserwujemy rozwój i dalsze losy olimpijczyków, ich sukcesy zawodowe i osiągnięcia na studiach – podsumowuje Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Przy tej skali wydarzenia, awans do drugiego etapu i pokonanie ponad siedmiotysięcznej konkurencji to powód dumy.”
 
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.
 
Organizację olimpiady na ogólnopolską skalę umożliwia zaangażowanie sponsorów i fundatorów nagród. VIII edycję wspierają Sponsorzy Złoci: Dachser, DPD Polska, JAS-FBG, TimoComSoft- und Hardware GmbH, Transics International, STILL Polska oraz Sponsorzy Srebrni: DHL i PKN Epal.
Patronat medialny nad olimpiadą objęły:  „Eurologistics”, „Nowoczesny Magazyn”, „Logistyka a Jakość”, „Transport i spedycja”, „Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „TSL - Biznes”, „Transport Manager”, portallogistyczny.com, Logistyka.net.pl, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl,  Spedycje.pl, etransport.pl, Transportet.pl, clicktrans.pl, LOG24.pl, NM.pl, MłodziLogistycy.pl, Kierunki.net, Edukacja.net, Uczelnie.net, dlaStudenta.pl, dlaMaturzysty.pl.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wyższa Szkoła Logistyki
 
 
22-12-2015

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w międzyrzeckim Ratuszu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w międzyrzeckim Ratuszu

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do obejrzenia wystawy w międzyrzeckim Ratuszu
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do obejrzenia wystawy prac malarskich, które  powstały podczas Olimpiady Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego osób niepełnosprawnych. Tematem prac był międzyrzecki Ratusz, dlatego są one prezentowane właśnie w jego murach, do końca grudnia.
18-12-2015

Informacja dla mieszkańców

18-12-2015

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
27.11.2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie opłaty targowej.
4. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna.
5. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Międzyrzecz na lata 2016 - 2020.
6. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
8. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2020.
9. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.
14. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz.
15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 
                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                         w Międzyrzeczu
                                                                                                                              Maria Kijak
18-12-2015

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

18-12-2015

UWAGA mieszkańcy!!!

Informujemy, iż dnia 21 listopada (sobota) w godzinach porannych udrożniony zostanie ruch na ul. Świerczewskiego.
18-12-2015

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli
 
20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.
Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.
Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością.
Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Ten dzień przypomina, że niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Niestety ciągle ponad połowa Polaków akceptuje bicie dzieci, choć jest ono niezgodne z prawem. Liczę, że nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć” przyczyni się zmiany postaw społecznych i – w efekcie - do obniżenia niepokojących statystyk.
Szanowni wychowawcy, sędziowie, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zawodów obcujących na co dzień z dziećmi! Ponad 90 proc. młodych ludzi, z którymi się spotykam, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu - chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko 20 listopada.
Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę w tym dniu dobrych refleksji i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.
 
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
 
Link do wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka (należy przekopiować do przeglądarki internetowej:      
https://www.youtube.com/watch?v=WrtDrC8JzPE
18-12-2015

Burmistrz ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.