Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

23-12-2015

Życzenia świąteczne

Ilustracja do informacji: Życzenia świąteczne
23-12-2015

Księgowość dla Stowarzyszeń edycja 2016

Ilustracja do informacji: Księgowość dla Stowarzyszeń edycja 2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta zaprasza wszystkie zainteresowane Stowarzyszenia, w tym Ochotnicze Straże Pożarne do złożenia informacji dotyczącej potrzeby wsparcia w zakresie bezpłatnej lub częściowo dofinansowanej obsługi księgowej Państwa organizacji w roku 2016. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie skontaktujemy się w celu ustalenia warunków udzielenia wsparcia. Formularze przyjmujemy do dnia 18 grudnia (piątek) 2015 r.
 
W razie pytań prosimy o kontakt e-mail l~.~jasionkowska~@~lgrow~.~pl lub tel. 725 177 658 - Lucyna Jasionkowska
Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: http://lgrow.pl/index.php/about/archiwum/319-ksiegowosc-dla-stowarzyszen-edycja-2016
23-12-2015

Zapraszamy na badania mammograficzne

23-12-2015

Harmonogram wywozu odpadów w 2016 r. w mieście i w sołectwach

23-12-2015

Międzyrzecz dołączył do programu „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz dołączył do programu „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”
Dzieci z klas I-III szkół podstawowych w gminie Międzyrzecz zostały objęte ogólnopolskim programem społecznym „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”. To kolejne placówki w województwie lubuskim, które przeszły profilaktyczne szkolenia edukacyjne i otrzymały spersonalizowane karty ICE.
 
Uroczysta gala odbyła się 11 grudnia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Przybyłe wraz z wychowawcami dzieci przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz. Podkreślił jak ważne jest zachowywanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to, aby być widocznym na drodze. Zachęcił dzieci do czynnego uczestnictwa w spotkaniu w celu poprawienia wiedzy z zakresu ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Aby wiedza została przekazana w sposób przyjazny, podczas gali odbyły się prelekcje Komendy Powiatowej Policji dotyczące zasad ruchu drogowego oraz pokazy ratownictwa medycznego i wyposażenia strażackiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Część artystyczną gali wzbogaci teatrzyk, który w zabawnej formie usystematyzuje dzieciom zasady dotyczące ich bezpieczeństwa. Co najważniejsze, każde dziecko otrzymało spersonalizowaną kartę ICE w odblaskowym etui, która została przypięta do plecaka. Szkoły otrzymały również od organizatorów film edukacyjny dotyczący wykorzystania kart ICE, który powstał na potrzeby programu oraz „magiczne tuby”, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można wytłumaczyć dzieciom, jak działają odblaski i jaka jest różnica pomiędzy widocznością na drodze osoby noszącej odblaski oraz tej, która ich nie posiada.
 
- Program „Domofon ICE” jest zazwyczaj realizowany w pobliżu inwestycji prowadzonych przez Budimex. W Międzyrzeczu jest to trwająca budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi S3. Do programu zaprosiliśmy więc dzieci z klas I-III ze szkół znajdujących się w pobliżu tej budowy, – mówi Krzysztof Kozioł z firmy Budimex.
Program „Domofon ICE. Budimex Dzieciom” jest realizowany w całej Polsce od 2010 roku. Główną ideą jest wyposażenie uczniów w karty ICE zawierające takie dane, jak imię i nazwisko dziecka oraz trzy numery kontaktowe do rodziców lub opiekunów ułatwiające kontakt w razie wypadku jej posiadacza. Umieszczone są w odblaskowym etui, dzięki czemu pełnią zarówno funkcję prewencyjną, jak i informacyjną. Dotychczas objęto nim prawie 18 000 dzieci z klas I-III z 122 placówek w całej Polsce, w tym 900 najmłodszych uczestników ruchu drogowego z Sulechowa, którzy dołączyli do programu w 2012 roku oraz 400 dzieci z Nowej Soli objętych programem w 2013 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Domofon ICE

23-12-2015

Promocja książki "Międzyrzecz. Gród i Zamek w wiekach IX-XIV"

Ilustracja do informacji: Promocja książki "Międzyrzecz. Gród i Zamek w wiekach IX-XIV"
10 grudnia br. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odbyła się promocja albumu "Międzyrzecz. Gród i Zamek w wiekach IX-XIV".  Jest to VIII tom książki, która wydana została w ramach serii Origines Polonorum. Redaktorem publikacji jest prof. Stanisław Kurnartowski, a redaktorem naukowym całej serii prof. Przemysław Urbańczyk. 
Wydarzenie rozpoczął Andrzej Kirmiel – dyrektor międzyrzeckiego muzeum, który powitał licznie zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał burmistrz Remigiusz Lorenz, który wyraził swoją dumę, że gmina mogła współuczestniczyć w wydaniu tak wspaniałej pozycji książkowej. Zaznaczył jak ogromny wpływ ma powstała publikacja na stan badań i wiedzy o naszym mieście i życzył miłej lektury.
Praca „Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX-XIV” przedstawia rezultaty badań wykopaliskowych w Międzyrzeczu z lat 1954-1961: obiekt i jego dzieje, prace terenowe i gabinetowe, stosowane w nich metody, warstwy grodu, podgrodzia i zamku, poszczególne rodzaje znalezisk, zasiedlenie okolic Międzyrzecza we wczesnym i późnym średniowieczu oraz próbę ustalenia lokalizacji klasztoru Pięciu Braci Męczenników.
Seria „Origines Polonorum” została zainicjowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2005 roku. W jej ramach publikowane są monograficzne opracowania naukowe, powstałe w wyniku projektu badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”, realizowanego przed kilku laty pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych. Projekt ten miał na celu zebranie, opracowanie oraz weryfikację rozpoczętych jeszcze w latach 40. i 50. XX wieku archeologicznych prac wykopaliskowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Promocja książki Origines

23-12-2015

Trwa akcja Narodowej Loterii Paragonowej

Ilustracja do informacji: Trwa akcja Narodowej Loterii Paragonowej
Zachęcamy do udziału. Poniżej ważne informacje:
Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.W loterii można zgłosić dowolną ilość paragonów fiskalnych.Paragon musi być zgłoszony do loterii w miesiącu zakupu.Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą udziału w loterii.Losowania można obejrzeć w TVP Regionalna lub w zakładce "Losowania".Aby wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej – Opla Insigni, należy w czasie określonym w regulaminie dokonać zakupu za minimum 10 zł w premiowanej branży.Premiowana branża zmienia się co 3 miesiące.Organizator kontaktuje się ze zwycięzcami drogą telefoniczną lub za pomocą e-maila.Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.Hasłem do Twojego konta jest pierwszy numer zgłoszenia otrzymany po zarejestrowaniu pierwszego paragonu.Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie ».
 
23-12-2015

Nieodpłatna pomoc prawna

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna
Od dnia 1 stycznia 2016 r., Powiat Międzyrzecki będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015r., o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255). W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Międzyrzecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, pomoc prawna będzie udzielana osobiście przez radcę prawnego lub adwokata a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (tzn. 
w Skwierzynie), porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w lokalach stanowiących własność powiatu. Miejsca udzielania porad:  Międzyrzecz, budynek Starostwa Powiatowego ul. Przemysłowa 2 w godz.: 1000-1400 oraz Skwierzyna, siedziba Domu Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 42 w godz.: 0800-1200.

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- osoby, które ukończyły 65 rok życia,
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i stanu wojennego,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika 
z urzędu.
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
23-12-2015

Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi

Ilustracja do informacji: Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi
Pod takim tytułem w międzyrzeckim ratuszu odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników samorządów z kilku powiatów woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz osób związanych z ochroną środowiska, a odpowiedzialnych za ochronę i pielęgnację drzew. Szkolenie dotyczyło zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew i zrealizowane zostało w ramach ogólnopolskiego projektu LIFE+ „Drogi dla Natury”, w którym uczestniczy gmina Międzyrzecz. Wykładowcami byli naukowcy związani z Federacją Zielonych „GAJA” oraz praktycy z zakresu kształtowania krajobrazu i oceny stanu zdrowotnego drzew.
Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Pokazane zostały w formie slajdów dobre i złe praktyki przy realizacji inwestycji w sąsiedztwie dróg obsadzonych drzewami, czy budowie fabryk i osiedli mieszkaniowych. Człowiek w pędzie „do lepszego życia” betonuje coraz większe powierzchnie ziemi, zapominając o środowisku naturalnym. Wiele inwestycji prowadzonych jest z narażeniem na szkody w drzewostanie. Ekolodzy przytaczają takie proste zdanie – „Wszystko przed człowiekiem z istot żywych ucieknie, ale drzewa nie mają takiej możliwości”. Świat stoi przed problemem zmian klimatycznych, ale człowiek szkodzi sam sobie i innym żywym stworzeniom. Bardzo często słyszy się opinie jak kierowcy narzekają na rosnące wzdłuż dróg drzewa – podobno wypadków było by mniej. Niestety powstaje dylemat filozoficzny „co było pierwsze drzewo przy drodze czy auto z kierowcą bez wyobraźni”.
Drzewa spełniają kilka bardzo ważnych dla życia funkcji, z których nie zdajemy sobie na co dzień sprawy. Okazuje się, że jedno drzewo pochłania w rok dwutlenku węgla ( CO2) w takiej ilości, w jakiej wytwarzają dwa gospodarstwa domowe. W procesie fotosyntezy liście drzew produkują tlen, korzenie drzew oczyszczają wody opadowe. Aleje, czy szpalery drzew, chronią przed hałasem, obniżają temperaturę powietrza i powodują wzrost jego wilgotność. O zaletach drzew pisał w swojej fraszce „Na lipę” J. Kochanowski.
Drzewa to miejsce życia i rozmnażania ptaków, owadów, gryzoni i nietoperzy. Aleje przydrożne, czy śródpolne to dla nich ważne korytarze komunikacyjne. Zbyt łatwo wycinamy stare drzewa i nie prowadzimy nowych nasadzeń. Jest to sytuacja rozebranego mostu na rzece – prowadzi do niej droga, ale nie można jej pokonać. Dla naturalnego środowiska najcenniejsze są drzewa stare. Posiadające dziuple, spróchniałe konary, spękaną korę, z pękniętym pniem czy rosnącymi grzybami. Takie drzewa wtedy „żyją”. Stanowią idealne miejsce np. dla małej kolonii nietoperzy. Dla człowieka te ssaki to ważni sprzymierzeńcy. Jedna mała kolonia potrafi w ciągu nocy skonsumować prawie1 kgowadów.
Decyzja o wycince drzewa jest zawsze pytaniem czy trzeba to zrobić? Obecnie w diagnostyce oceny drzew, by odpowiedzieć na pytanie wyciąć, czy zostawić, wykorzystuje się już narzędzia nieinwazyjne. Szkolący się urzędnicy mieli okazję poznać metodę oceny i prześwietlanie pnia drzewa przy wykorzystaniu tomografii dźwiękowej. Program komputerowy daje tutaj kompletny obraz stanu zdrowotnego przekroju drzewa.
23-12-2015

20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: 20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy
W piątek 20.11.2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu obchodził swoje 20-lecie istnienia. W pięknie przyozdobionej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu podejmowali zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza wraz z sekretarzem gminy Anną Sawką, w-ce starosty Rafała Mikuły, Marii Górnej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Elżbiety Górnej - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przybył przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Włodzimierz Szopiński oraz prezes Międzyrzeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie SZANSA Sylwia Guzicka. Dopisała również duża grupa byłych uczestników wraz z rodzinami,  jak również przyjaciele Domu, z którymi przez ostanie 20 lat współpracowaliśmy. O oprawę kulinarną i obsługę zadbał Ludwik Reinfus  z  restauracji Duet Jacka i Beaty Bełz, co bardzo smacznie dopełniło część oficjalną i artystyczną obchodów. Imprezę rozpoczęła prezentacja wszystkich pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy przy dźwiękach „Rydwanów Ognia”  Mike’a Oldfielda przedstawili  się zebranym. Następnie kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Katarzyna Nyczak-Walaszek opowiedziała krótko historię Domu, jego osiągnięcia i sukcesy, z których jako największy trzeba uznać ten, że stał się on ośrodkiem rzeczywistego wsparcia i  pomocy oraz ważną częścią życia jego uczestników. Wspominając minione lata przypomniała osoby Jerzego Krysiaka i Haliny Skrzydło, poprzednich kierowników ośrodka. Przedstawiła swoich współpracowników Annę Skotnicką, Ewę Dąbrowską, Irenę Perz, Barbarę Sobańską i Janusza Grządko, z którymi wspólnie realizują cele i zadania domu. Wśród celów nadrzędnym jest wsparcie w zaspokajaniu potrzeb życiowych, usamodzielnienie oraz przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, poprzez treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, interpersonalny, ruchem, terapię zajęciową, gdzie dwudziestu trzech uczestników Domu może nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje uzdolnienia i  podnosić  sprawność fizyczną. Na zakończenie kierownik podziękowała swoim współpracownikom oraz przedstawicielom władz za dotychczasową współpracę z nadzieją na dalsze wspólne owocne działania. W części artystycznej uczestnicy zaprezentowali krótkie przedstawienie słowno-muzyczne o przemijaniu, wspólnie zaśpiewaliśmy cover znanego przeboju „40 lat minęło…” jako „20 lat minęło”. Występ uświetniła również laureatka wielu konkursów wokalnych  i uczestniczka Środowiskowego Domu Karolina Maria Szulga. Po zakończeniu części oficjalnej czas nam płynął na rozmowach, wspomnieniach, w międzyczasie zaprezentowaliśmy jeszcze  zdjęcia  z naszej historii przygotowane i opracowane przez Natalię Guzicką, które dowcipnie i z humorem komentowała Ewa Dąbrowska. I tak minął nam nasz jubileusz, w związku z czym składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, na których zawsze możemy liczyć  i zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którym bliski jest los osób niepełnosprawnych i  mają serce i chęci do niesienia pomocy. Do zobaczenia na, mamy nadzieję, kolejnej okrągłej rocznicy.          
 
                                                                                             Środowiskowy Dom Samopomocy             

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: 20-lecie SOSW