Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Oferta Stowarzyszenia Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”

Międzyrzecz, 04 listopada 2015 r.
WSS.525.5.2015
 
 
Oferta organizacji pozarządowej
 
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wsi Bukowiec „ Działajmy Razem” na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Ogniowe Odsłony Bukowieckich Świąt.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 7426980 lub pocztą elektroniczną e-mail.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki