Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
W piątek, 27 stycznia 2023 r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
           
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Porządek obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Obry” (projekt nr 1).
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2034 (projekt nr 2).
  5. Zamknięcie obrad.

    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
    Katarzyna Budych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją