Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza Międzyrzecza
Zarządzenie  nr  69/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia  21 czerwca  2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 
 
Na podstawie art. 11 ust.1 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 385 z  późn. zm.) oraz § 12 Statutu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr  XLV/406/14 z dnia 30.09.2014 r.( Dz.U. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 1767)
zarządza się co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Radę Muzeum działającą przy Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie  na okres 4 lat w składzie:
  1. Błażej Skaziński
  2. dr Piotr Dziedzic
  3. dr Grzegorz Wanatko
  4. Anna Sawka
  5. Paweł Pawłowski
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych.
 
§ 3
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją