herb gminy Miedzyrzecz
Logo bip
Oferta organizacji pozarządowej - Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK
24.10.2012

 

 

Oferta organizacji pozarządowej

 

 

 

Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez podjęcie działań na rzecz propagowania i promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej z terenu Gminy Międzyrzecz – organizacja Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Międzyrzeczu.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zgodnie z art. 19a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 742 69 68, lub pocztą elektroniczną mkubowicz@miedzyrzecz.pl.

 

Oferta PCK

 

wydrukuj
strzalka
strzalka