herb gminy Miedzyrzecz
Logo bip
Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
02.10.2007

26 września br. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarejestrowanych w MUTW i spełniających wszystkie wymogi statutu jest już 148 osób, jednak nadal przyjmowani są entuzjaści, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę, chcą mieć ciągły do niej dostęp, pragną orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, są aktywni i kreatywni. Osoby, które tego dnia odebrały legitymacje studenckie MUTW będą miały możliwość wzięcia udziału w następujących sekcjach: historyczno-naukowej,  rehabilitacyjnej, literackiej, turystycznej, pracy z komputerem oraz lektoratów językowych z angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Przewodniczącym Rady Naukowej MUTW jest prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz, który wygłosił bardzo ciekawy wykład nt. „Integracji europejskiej i makroglobalizmu”, w spotkaniu udział wzięli również wyróżniona tytułem „Lubuszanin 2006” prezes Zielonogórskiego UTW Zofia Banaszak, wiceprezes Gorzowskiego UTW Bronisław Tokarczuk i ksiądz proboszcz Marek Walczak. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce powstał w Warszawie, w roku 1975. Nasz międzyrzecki powstał 25 października 2006 roku, a jego współorganizatorem był burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. Wg prezesa MUTW Antoniego Tkocza rozwój uniwersytetu jest wykładnią dużego zaangażowania Gminy Międzyrzecz i burmistrza, który bierze czynny udział w spotkaniach.

 

wydrukuj
strzalka
strzalka